Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i hälsovetenskaper

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i hälsovetenskaper

Behörighet i huvudämnet

Till magisterprogrammet med vårdvetenskap som huvudämne antas sökande som avlagt yrkeshögskoleexamen inom hälsovård eller lägre högskoleexamen i hälsovetenskap eller närliggande område. Om det i den tidigare examen inte ingår huvudämnesstudier eller andra behörighetsgivande studier i tillräcklig omfattning kan den studerande uppmanas avlägga kompletterande studier (bryggstudier) i huvudämnet. Sökande som avlagt följande examina (Sjukskötare (YH), Barnmorska (YH), Hälsovårdare (YH), Förstavårdare (YH), Akutvårdare (YH)) åläggs inte kompletterande studier för huvudämnet vårdvetenskap och kan således påbörja de fördjupade studierna genast. Inget urvalsprov.

Vårdlärarutbildning inleds vartannat år. Intresserade kan söka in och läsa kurser i huvudämnet vårdvetenskap i väntan på vårdlärarutbildning. Observera att studierätt inom vårdvetenskap inte automatiskt ger tillträde till vårdlärarutbildning (hälsovetenskapernas didaktik) utan man skall delta i separat lärarlämplighetsintervju.

I ansökan ges sökande poäng för:
– studieframgång i de tidigare studier som krävs för ansökan (max. 40 poäng)
– lärdomsprov/kandidatavhandling (max. 20 poäng)
– motivationsbrev baserat på frågor i asökningsblanketten (max. 20 poäng).

Därmed kan den sökande få totalt max. 80 poäng. Sökande rangordnas i fallande ordning.

Poäng enligt studieframgång
Sökande ges poäng enligt studieframgång i de tidigare studier som krävs för det program som ansökan gäller. Studieframgången beräknas så att ett examensbetyg med högsta tänkbara medeltal ger 40 poäng. Betyget relateras till en skala där max. är 40 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 40/5) = 28]

Studieframgången i lärdomsprovet/kandidatavhandling beräknas enligt följande: Vitsordet 5 = 20 poäng, vitsordet 4 = 10 poäng, vitsordet 3 = 5 poäng och vitsordet 1-2 = 0

Vitsordet GK motsvarar vitsordet 3 på den 5-gradiga skalan. Vitsordet MVG motsvarar vitsordet 4 på den 5-gradiga skalan

Lärarlämplighetsintervju för inriktningen hälsovetenskapernas didaktik (vårdlärare)

Vid val av inriktningen hälsovetenskapernas didaktik, bör sökande delta i lärarlämplighetsintervju som hålls i början av läsåret. Studier inom inriktningen hälsovetenskapernas didaktik inleds vartannat år, följande gång hösten 2025. För att kunna antas behöver man ha studierätt för utbildning inom hälsovetenskaperna vid Åbo Akademi och en lämplig examen inom vårdområdet (t.ex. YH-examen).

Intresse för lärarutbildning görs på separat blankett (information sänds ut i medlet av augusti) och kallelse till lärarlämplighetsintervjun sänds ut ca en vecka före intervjun.

Sökande till utbildningen bör uppfylla de allmänna behörighetskraven för magisterstudier, de specifika antagningskriterierna för det valda programmet och därutöver också Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Uppdaterad 26.10.2023