Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i teologi

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i teologi

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i teologi sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna.

Inom teologie magisterutbildningen fördjupar du dig i ett av de teologiska ämnesområdena. Valet av ämnesområde sker efter antagning, den första studiehösten, eller senast efter att man avklarat eventuella bryggstudier. I magisterprogrammet kan du välja mellan följande teologiska ämnesområden:

  • exegetik
  • kyrkohistoria
  • systematisk teologi
  • praktisk teologi
  • religionsvetenskap

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Behörighetskrav

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i teologi

Du är behörig för studier som leder direkt till magisterexamen om du avlagt studier som motsvarar minst 15 sp grundstudier i teologi. Vid behov kan sökande rangordnas och gallras på basis av betyg och tidigare studier i teologi. De betyg och intyg du önskar få beaktade ska du bifoga till ansökan. Bryggstudier samt kompletterande studier upp till 60 sp kan krävas av dig beroende på det tidigare examensinnehållet.

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen, eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor). Även sökande som inom sin magisterexamen inte har avlagt den lägre högskoleexamen kan antas till magisterutbildningen.

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Uppdaterad 5.1.2024