Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i informationsteknologi

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i informationsteknologi

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i informationsteknologi sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna. Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålen heter ”Magisterprogrammet i informationsteknologi, Datavetenskap, filosofie magister (2 år)”, Magisterprogrammet i informationsteknologi, Datateknik (Åbo), diplomingenjör (2 år)” och ”Magisterprogrammet i inforamtionsteknologi, Datateknik (Vasa), diplomingenjör (2 år)”.

I magisterprogrammet i informationsteknologi ingår följande huvudämnen:

  • Datateknik, ansökningsmålen Magisterprogrammet i informationsteknologi, Datateknik (Åbo), diplomingenjör (2 år) och Magisterprogrammet i informationsteknologi, Datateknik (Vasa), diplomingenjör (2 år).
  • Datavetenskap, ansökningsmålet Magisterprogrammet i informationsteknologi, Datavetenskap, filosofie magister (2 år)

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Den totala kvoten för båda huvudämnena inom Magisterprogrammet i informationsteknologi i Åbo är 10. Val av huvudämne sker i samband med ansökan. Kvoten för Magisterprogrammet i informationsteknologi med huvudämnet datateknik i Vasa är 10.

Behörighetskrav

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i informationsteknologi

För att antas för studier som leder till filosofe magisterexamen i datavetenskap eller diplomingenjörsexamen i datateknik ska sökande ha avlagt en högskoleexamen och studier som motsvarar gemensamma studierna (60 sp, inte Akademiska studiefärdigheter för IT) i kandidatexamen i datavetenskap och kandidatexamen i datateknik.

Sökanden kan antas även om maximalt 20 sp av ovanstående studier saknas. Dessa kallas kompletterande studier och måste avläggas parallellt med examen.

Rangordningen vid antagningen sker på basis av antalet studiepoäng och betygen i de behörighetsgivande studierna.

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen, eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor).

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagning till magisterprogrammet i informationsteknologi förutsätter att sökande kan uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska. Läs mera under språkkrav.

Internationella magisterprogram

Ansökningen till det engelskspråkiga magisterprogrammet Master’s Degree Programme in Information Technology pågår under tiden 3.1 – 17.1.2024, kl. 15:00.

Läs mera om antagningskriterierna och antagningsförfarandet till de engelskspråkiga magisterprogrammen på abo.fi/master.

Uppdaterad 3.11.2023