Skriv här det du söker efter!

Instruktioner för språkprovet i svenska 2021

Instruktioner för språkprovet i svenska 2021

Åbo Akademis och Hankens gemensamma språkprov i svenska ordnas 17.4.2021 kl. 10.00–12.30 i Åbo, Vasa och Helsingfors.

OBS! Du ska följa de nationella säkerhetsanvisningarna för urvalsprov som publicerats här:
https://www.unifi.fi/uutiset/universitetens-urvalsprov-2021-sokandens-sakerhetsanvisning/ (suomeksi, in English)

Läs igenom säkerhetsanvisningarna i god tid på förhand. Det är viktigt att du följer säkerhetsanvisningarna både på väg till och under provtillfället.

[Samlingsplatser | Instruktioner vid ankomst | Under provet | Provets avslutande]

Personlig kallelse till språkprovet

De sökande som i ansökningsblanketten anmält sig till språkprovet i svenska får en personlig kallelse till språkprovet. Kallelsen skickas 13.4.2021 till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan. I samband med kallelsen meddelar vi var du kommer att skriva provet samt samlingsplatsen dit du ska anlända vid ett specifikt klockslag.

Provets längd är två och en halv timme (150 minuter).

Samlingsplatser

Kom till samlingsplatsen vid den byggnad och vid det klockslag som anges i din personliga kallelse du fått per mejl. Vänta där tills en provadministratör anländer. Eftersom samlingsplatserna är utomhus bör du klä dig enligt vädret. Du ombeds ta på dig ansiktsmasken redan när du kommer till samlingsplatsen. Man ska undvika onödig vistelse på väntområdet och umgänge med andra som kommit till provet. Det är viktigt att du följer din personliga tid så att det inte uppstår trängsel på samlingsplatsen.

Åbo

Arken:

Samlingsplats A
Adress: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo

ASA:

Samlingsplats A & B
Adress: Fänriksgatan 3, 20500 Åbo

Axelia:

Samlingsplats A & B
Adress: Biskopsgatan 8, 20500 Åbo

 

 

Vasa

Academill:

Samlingsplats A
Adress: Strandgatan 2, 65100 Vasa

Helsingfors

För instruktionerna för dig som skriver provet i Helsingfors, se Hankens webbplats.

Instruktioner vid ankomst

 • Kom på plats så att du befinner dig på den anvisade samlingsplatsen vid den tid som meddelats i din personliga kallelse. Du ombeds ta på dig ansiktsmasken redan när du kommer till samlingsplatsen.
 • Provadministratören kontrollerar ID på alla språkprovsdeltagare före deltagarna får komma in i byggnaden. Utan ID kan du inte släppas in till provet.
 • Språkprovsdeltagarna kallas in i byggnaden etappvis för att se till att säkerhetsavstånden kan hållas.
 • Deltagare uppmanas göra toalettbesök i samband med att de kallas in i byggnaden före provet inleds, för att undvika onödig rörelse i provsalen då provet pågår. Alla deltagare bör tvätta sina händer och/eller använda handdesinfektionsmedel före man går in i provsalen. Vid varje sittplats finns ett antal näsdukar reserverade. Handdesinfektionsmedel finns tillgängligt också inne i provsalen.
 • Vänligen beakta ett tillräckligt avstånd (2 meter) till övriga språkprovsdeltagare och provets administratörer under hela provtillfället.
 • Försenade deltagare får inte delta i provet.

Till provet ska du ta med dig:

 • ID (ett officiellt, giltigt identitetsbevis, pass, identitetskort med foto som utfärdats av polisen, körkort, identitetskort med foto som beviljats inom EU-/EES-området)
 • Skrivredskap; gärna blyertspenna och suddgummi ifall du behöver korrigera dina provsvar.
 • Du får ha med dig en (1) dryckesflaska med kork. På grund av den exceptionella situationen är matsäck inte tillåtet att ha med.
 • Universiteten förutsätter att de sökande använder ansiktsmask under urvalsprovet. Universiteten erbjuder ansiktsmask till alla sökande, men man kan också använda sin egen ansiktsmask.

Du ska följa de nationella säkerhetsanvisningarna för urvalsprov som publicerats här: https://www.unifi.fi/uutiset/universitetens-urvalsprov-2021-sokandens-sakerhetsanvisning/ (suomeksi, in English)

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant i god tid på förhand. Du ombeds ta på dig ansiktsmasken redan när du kommer till samlingsplatsen.

Bekanta dig också med de vanliga frågorna som publicerats här: https://www.unifi.fi/uutiset/vanliga-fragor-infor-urvalsproven-2021/ (suomeksi, in English)

Under provet

 • Övervakarna kontrollerar dina skrivredskap när du kommer in i provsalen och ger dig anvisningar om var du ska sitta.
 • Provpappren har delats ut färdigt på borden, men du får inte röra pappren förrän övervakaren ger tillstånd. Kom ihåg att genast i början av provet skriva ditt namn och övriga uppgifter som krävs på provpappren.
 • Om du börjar känna symtom som liknar förkylningssymtom under provtillfället ska du omedelbart meddela övervakaren om detta. Du kan vid behov hänvisas till ett annat rum där du kan slutföra provet.
 • Universiteten förutsätter att de sökande använder ansiktsmask under urvalsprovet. Universiteten erbjuder ansiktsmask till alla sökande, men man kan också använda sin egen ansiktsmask.
 • Du kan också ta med dig engångsöronproppar som ska vara i oöppnad förpackning; observera att du då riskerar att inte höra eventuella tilläggsanvisningar under provet och att detta är på ditt eget ansvar.
 • Alla klockor och motsvarande digitala armband är förbjudna i språkprovet.
 • Mobiltelefonen ska stängas innan provet inleds och lämnas enligt det som provets administratörer anvisar.

Provets avslutande

 • Det är tillåtet att lämna provet tidigast efter hörförståelsen.
 • Övervakarna meddelar då provtiden upphör. Då provtiden upphör ska du omedelbart sluta skriva och placera pennan på bordet.
 • Vänta tills övervakaren ger dig anvisningar om i vilken ordning provsvaren returneras. Du ska också visa ditt ID då du lämnar in provsvaret. Fusk som upptäckts under provtillfället eller en överskridning av provtiden (t.ex. fortsatt skrivande efter att övervakarna meddelat att provet avslutas) kan leda till att provet förkastas.
 • Om du behöver ett intyg över att du deltagit i provet t.ex. om du gör värnplikt, civiltjänst eller dylikt, kom ihåg att be om intyget samtidigt som du lämnar in ditt provsvar.
 • När du har lämnat in ditt provsvar ska du ta med dina saker och lämna universitetets lokaler så fort du är klar. Vänta inte inomhus på andra som har deltagit i provet.
 • Alla sökande ska lämna universitetets lokaler genast efter att provet har avslutats.

Uppdaterad 16.4.2021