Skriv här det du söker efter!

Hur påverkar coronapandemin antagningen 2021

Hur påverkar coronapandemin antagningen 2021

Universiteten har tillsammans fastställt (nyhet 27.1.2021) att urvalsproven våren och sommaren 2021 genomförs som fysiska tillställningar på campus och i andra övervakade lokaler. Planen har utarbetats med beaktande av den rådande pandemisituationen och de säkerhetsarrangemang som den förutsätter.

Om myndigheterna under våren utfärdar föreskrifter om coronasituationen som påverkar anordnandet av urvalsproven informeras de sökande separat om detta.

Urvalsprovens allmänna instruktioner

För att delta i urvalsproven ska du ha läst och se till att följa:

Därtill finns vanliga frågor om urvalsprovsarrangemangen samlade på sidan vanliga frågor inför urvalsproven 2021.

 

Uppdaterad 12.5.2021