Skriv här det du söker efter!

Europa

Europa

Erasmus+ logo.jpg

 

 

ERASMUS är EU:s studentutbytesprogram (European Action Scheme for the Mobility of University Students) som har pågått sedan 1988 och som Finland har deltagit i sedan läsåret 1992­‑93. Studentutbytet sker på basen av bilaterala avtal uppgjorda med samarbetsuniversitet.    Notera att  ERASMUS+ programmet  inkluderar utbyte för forskarstuderande fram till avlagd doktorsexamen. Man kan åka flera gånger på utbyte inom Erasmus, på kandidat- magister- och doktorsnivå, totalt 12 månader inom varje examen och det kan handla om både student- och praktikantutbyte.

Åbo Akademis ämnen har med sina samarbetsparter kommit överens om hur många studenter som kan åka på utbyte, på vilken nivå de skall befinna sig i studierna och hur länge de kan vistas utomlands. Hemuniversiteten väljer vilka studerande de nominerar till sina samarbetsparter. Det mottagande universitetet uppbär inga terminsavgifter av studerande inom ERASMUS-programmet. ERASMUS-stipendiet ges för heltidsstudier under minst 3 månader och normalt för maximalt 9 månader. Stipendiet är 360 eller 420 € / månad. Den högre summan ges för studier i följande länder: Danmark, Norge, Sverige, Island, Storbritannien och Irland. Reseunderstöd beviljas inte.

Åbo Akademis ämnen har tecknat ca 300 avtal med ca 190 europeiska universitet. Dessutom finns några allmänna avtal som inte begränsas till något visst ämne och som administreras av Erasmus-koordinatorn. Därtill kan man åka på utbyte till Coimbra Group universitet inom CG SEN och få Erasmus-stipendium. Om ditt ämne inte har egna Erasmus-avtal kan du åka på utbyte inom dessa avtal.

Lediganslagningen och ansökan av studieplatser inom ERASMUS går till på följande sätt:

 1. Ansökningstiden för studieplatserna inom ämnesavtal för följande läsår är första fredagen i februari.
 2. Information om partneruniversiteten finns på deras egna webbsidor.
 3. Studerande ansöker om studieplats via ÅAs online ansökan och lämnar in en utprintad version, försett med foto tillsammans med ”Erasmus+ Learning Agreement” (studieplan) som är förhandsgodkänd av ämneskoordinatorn. Samtidigt inlämnas ett  Studieprestationsutdrag (PDF-version) och ett CEFR-intyg över relevanta språkkunskaper.
 4. ÅAs Erasmus-koordinator nominerar studerandena till respektive universitet per e-post.
 5. Det mottagande universitetet informerar studeranden om deras egna ansökningsprocesser. Studerande fyller i värduniversitetets ansökningsblankett och bostadsansökan. Vanliga bilagor som ska bifogas är Sture på engelska, passkopia och CEFR-intyg.
 6. Värduniversitet skickar inom några månader  bekräftelse om antagning.
 7. Studerande deltar i ett OLS-test (språltest). Studerande undertecknar stipendieavtalet innan avfärd.
 8. Internationella ärenden  utbetalar stipendiet (80 %) innan avfärd och hjälper vid behov till med praktiska frågor kring studierna utomlands.
 9. Under utbytet meddelar studerande ÅA om ev. ändringar i studieplanen och även kontaktuppgifter.
 10. Efter utbytet fyller studerande i ”Erasmus+ individual participant report”, gör OLS-test del två, lämnar in ”Certificate of attendance”, sköter om att studierna avlagda utomlands så snabbt som möjligt överförs till Sture, lämnar in ett MinSture där de tillgodoräknade studierna framgår samt fyller i ÅAs utvärderingsblankett. Då allt är klart utbetalas den resterande delen av Erasmus-stipendiet.

ECTS står för ”European Credit Transfer System” och utgör en del av Erasmus-programmet.  Under en termin förväntas en studerande få ihop 30 ECTS / studiepoäng och under ett år 60 ECTS / studiepoäng.

 • Om man presterar under 20 sp/termin, återbetalar man stipendiet.

1 studiepoäng vid ÅA motsvarar 1 ECTS.

Vitsordsskalan:
ÅA ECTS
5 A excellent
4 B very good
3 C good
2 D satisfactory
1 E sufficient

 

 

Utbyten med Schweiz

Schweiz är för tillfället uteslutet ur Erasmus+ programmet, men vi fortsätter studentutbytet med våra samarbetsuniversitet. Utbytet sker inom ramen för ”Swiss-European Mobility Programme” (SEMP) och våra samarbetsuniversitet betalar stipendier åt ÅA-studenterna. Stipendiet är CHF 380 per månad.

Erasmus+ samarbetsuniversitet, ämnesvis

Följande lista baserar sig på de avtal som har gjorts mellan ÅAs institutioner och olika europeiska universitet.

Den inledande tresiffriga koden i rubriken kallas ISCED code och kan behöva uppges i värduniversitetets ansökan.

Ämneskoordinatorns namn nämns i samband med ämnet.

Efter partneruniversitetets namn finns en så kallad ”Erasmus code” som ska uppges i Learning agreement (studieplanen)

Sist i listan anges det maximala antalet platser som ÅA har till varje universitet samt antalet månader man kan studera vid partneruniversitetet. Om det står 9 månader och man bara önskar åka på utbyte en termin går det bra. Däremot kan det vara omöjligt att studera ett helt läsår vid ett partneruniversitet ifall det uppges att utbytesplatsen är för t.ex fem månader.

I ansökan skall den exakta tiden för utbytets början och slut uppges. Erasmus stipendiet utbetalas baserat på det exakta antalet dagar man är på utbyte. Därför ges den första 80 % av stipendiet före avfärd och den återstående delen på 20 % efter hemkomst och då alla rapporter och dokument är inlämnade.

 

Landskod Universitetets namn Erasmus kod platser / max antal månader

 

051 Biokemi – J.Peter Slotte

AT Technische Universität Graz
A GRAZ02 1 / 9
DE Universität Bayreuth D BAYREUT01 1 / 9
ES Universidad Complutense de Madrid E MADRID03 2 / 9
ES Universidad del Pais Vasco, Bilbao E BILBAO01 1 / 9
IT Università degli Studi di Padova I PADOVA01 2 / 9
NL Universiteit Utrecht (magisternivå) NL UTRECHT01 2 / 9
TR Ege University TR IZMIR02 1 / 9

 

051 Biologi – Kid Törnquist

AT Universität Innsbruck A INNSBRU01  2 / 5
DE Universität Bayreuth D BAYREUT01 1 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 9
DE Universität Leipzig D LEIPZIG01 2 / 9
DE Universität Ulm D ULM01 2 / 5
FR Université de Rouen F ROUEN01 2 / 5
NL Technische Universiteit Eindhoven NL EINDHOV17 2 / 9
DK Syddansk Universitet DK ODENSE01 2 / 9
UK University of Surrey UK GUILDFO01 1 / 9

 

023 Engelska – Martin Gill

UK Bangor University UK BANGOR01 1 / 9
UK Nottingham Trent University UK NOTTING02 2 / 5
UK University of Glasgow UK GLASGOW01 3 / 9
UK University of York UK YORK01 3 / 5

 

022 Etnologi – Fredrik Nilsson

DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel D KIEL01 1 / 9
DE Westfälische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER01 3 / 4
PL Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie PL KRAKOW01 1 / 9

 

051 Farmaci – Jessica Rosenholm

BE Universiteit Antwerpen B ANTWERP01 2 / 9
BE Universiteit Gent B GENT01 2 / 6
EE University of Tartu EE TARTU02 2 / 9
HU University of Szeged HU SZEGED01 4 / 5
 N Universitetet i Oslo N OSLO01 2 / 5
NL Technische Universiteit Eindhoven NL EINDHOV17 1 / 9
PL Medical University of Gdansk PL GDANSK03 2 / 9
SE Umeå universitet S UMEA01 3 / 9
SI University of Ljubljana SI LJUBLJA01 3 / 6

 

022 Filosofi – Martin Gustafsson

DE Universität Potsdam D POTSDAM01 2 / 9
UK University of East Anglia
UK NORWICH01 1 / 5

 

023 Finska – Urpo Nikanne

DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 1 / 9
DE Universität Greifswald D GREIFS01 1 / 9
DE Universität zu Köln D KOLN01 2 / 9
 PL University of Gdansk PL GDANSK01 2 / 9

 

022 Folkloristik – Lena Marander-Eklund

AT Karl-Franzens-Universität Graz A GRAZ01 1 / 9
AT Universität Innsbruck A INNSBRU01 2 / 9
DE Friedrich Schiller Universität Jena D JENA01 2 / 9
EE Tartu Ülikool EE TARTU02 2 / 9
HU University of Szeged HU SZEGED01 2 / 9
IT Università degli studi di Siena I SIENA01 1 / 9

 

023 Franska – Meri Larjavaara/David Chataignier

B Université catholique de Louvain B LOUVAIN01 2 / 5
FR Université de Caen F CAEN01 1 / 9
FR Université de Nantes F NANTES01 2 / 9
FR Université de Savoie F CHAMBER01 2 / 9
FR Université Lumière Lyon 2 F LYON02 2 / 9
FR Université Paris 13 (Paris-Nord) F PARIS013 2 / 9
FR Université Paul Valéry, Montpellier III F MONTPEL03 2 / 9
FR Université Rennes 2 F RENNES02 4 / 5

 

053 Fysik – Torbjörn Björkman

FR INSA Rennes F RENNES10 2 / 9

 

053 Fysikalisk kemi – Jouko Peltonen

FR Université de Franche-Comté F BESANCO01 2 / 9

 

041 Företagsekonomi – Tuija-Liisa Pohja

AT Universität Klagenfurt A KLAGENF01  2 / 9
BE Katholieke Universiteit Leuven (Bryssel) B LEUVEN01  3 / 9
BE Université de Liege – HEC Management School B LIEGE01 1 / 9
BE Université catholique de Louvain B LOUVAIN01 2 / 5
DE Friedrich Schiller Universität Jena D JENA01 2 / 9
DE Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 2 / 9
DE Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main D FRANKFU01 2 / 5
DE Otto-Friedrich-Universität Bamberg D BAMBERG01 4 / 9
DE Universität Ulm D ULM01 2 / 9
DE Westfälische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER01 2 / 9
ES Universidad de Cantabria E SANTAND01 1 / 9
ES Universidad de Granada E GRANADA01 1 / 9
ES Universitat de Barcelona E BARCELO01 2 / 9
FR EDHEC, Lille och Nice F LILLE15 4 / 9
FR Université de Poitiers (IAE) F POITIER01 2 / 9
FR Universite de Rennes 1 F RENNES01 2 / 9
FR Université Montpellier 1 (MOMA)
F MONTPEL54 2 / 9
FR Université Grenoble Alpes (IAE)
F GRENOBL02 2 / 9
GR Athens University of Economics and Business G ATHINE04 3 / 5
IE University College Cork IRL CORK01 2 / 9
IT Università degli studi di Firenze I FIRENZE01 2 / 9
IT Università degli studi di Siena I SIENA01 1 / 9
IT Università degli studi di Trento I TRENTO01 1 / 9
 N Handelshöjskolen BI N SANDVIK02 2 / 5
N Norges Handelshöyskole – NHH N BERGEN02 4 / 5
NL Rijksuniversiteit Groningen NL GRONING01 2 / 5
NL Universiteit Twente NL ENSCHEDE01 2 / 5
NL Vrije Universiteit Amsterdam NL AMSTERD02 2 / 5
PL Warsaw School of Economics PL WARSAW03 2 / 5
S Stockholms universitet S STOCKHO01 4 / 5

 

031 Genusvetenskap – Salla Tuori

CH  Université de Geneve CH GENEVE01 2 / 5
CH Université de Lausanne CH LAUSANN01 1 / 9
DE Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main D FRANKFU01 3 / 5
E Universitat Autònoma de Barcelona D BARCELO02 2 / 5
FR Université Lumiere Lyon 2 F LYON02 1 / 6
FR Université Toulouse – Jean Jaurès F TOULOUS02 2 / 5
HU Central European University HU BUDAPES47 1 / 5
 I Università degli studi di Padova  I PADOVA01  3 / 6
NL Universiteit Utrecht NL UTRECHT01 2 / 9
RO Universitatea din Bucuresti RO BUCURES09 1 / 5
UK University of York UK YORK01 1 / 3

 

053 Geologi – Olav Eklund

DE Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 2 / 9
SE Göteborgs universitet S GOTEBORG01 2 / 9

 

022 Historia – Laura Hollsten

CZ University of West Bohemia in Pilzen CZ PLZEN01 2 / 9
DE Philipps-Universität Marburg D MARBURG01 2 / 9
DE Universität Bayreuth D BAYREUT01 2 / 9
DE Universität Leipzig D LEIPZIG01 2 / 9
SE Högskolan i Dalarna S FALUN01 2 / 5
SE Umeå universitet S UMEA01 2 / 9
 PL University of Gdansk PL GDANSK01 2 / 9

 

061 Informationsteknologi – Johan Lilius

CZ Masaryk University CZ BRNO05 2 / 9
DE Universität Hildesheim D HILDESH01 2 / 5
EE Tallinn University of Technology EE TALLINN04 2 / 9
ES Universidad de Granada (ETSIIT)
E GRANADA01 2 / 9
ES Universidad de Granada i Ceuta E GRANADA01 2 / 9
ES Universidad Politécnica de Valencia E VALENCI02 2 / 9
FR Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique F ROUEN07 4 / 9
FR INSA, Lyon F LYON12 2 /9
FR INSA, Rennes F RENNES10 2 / 9
FR Université de Franche-Comté F BESANCO01 2 / 9
FR Université de Paris 12-Val de Marne F PARIS012 1 / 9
FR Université Toulouse III Paul Sabatier F TOULOUS03 5 / 5
HU Eötvös Lorand University, Budapest HU BUDAPES01 2 / 5
IS Haskolinn i Reykjavik IS REYKJAV05 4 / 5
PT Universidade do Minho P BRAGA01 2 / 9
RO Universitatea din Bucuresti RO BUCURES09 2 / 9
RO Universitatea ”Politehnica” din Bucuresti RO BUCURES11 2 / 9
S Mälardalens högskola S VASTERA01 4 / 5

 

061 Informationssystem – Tuija-Liisa Pohja

D Westfälische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER01 2 / 9
F ECE Paris Engineering school F PARIS222 2 / 4
IT Università degli Studi di Trento  I TRENTO01 2 / 9
NL Technische Universiteit Delft NL DELFT01 2 / 9
SI University of Maribor SI MARIBOR01 2 / 9

 

032 Informationsvetenskap – Tuija-Liisa Pohja

 A Karl-Franzens-Universität Graz A GRAZ01 2 / 5
DE Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf D DUSSELD01 2 / 5
CZ Charles University in Prague CZ PRAHA07 2 / 5
EE Tallinn University EE TALLINN05 3 / 3
HR J. J. Strossmayer University of Osijek HR OSIJEK01 2 / 9
HR University of Zadar HR ZADAR01 2 / 5
HU Eötvös Lorand University HU BUDAPES01 2 / 9
IS Háskoli islands (doktorander) IS REYKJAV01 1 / 5

 

071 Kemi- och processteknik – Stefan Willför/Dmitry Murzin/Johan Bobacka

A Universität für Bodenkultur Wien A WIEN03 4 / 5
B KU Leuven B LEUVEN01 2 / 5
CZ University of Chemistry & Technology* CZ PRAHA01 2 / 5
CZ University of Pardubice* CZ PARDUB01 3 / 9
DE Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg *
D ERLANGE01 2 / 5
DE Rheinische-Westfälische Technische Hochschule* Aachen D AACHEN01 2 / 9
DE Julius-Maximilians-Universität Würzburg D WURZBUR01 2 / 5
DE Technische Universität Dresden D DRESDEN02 1 / 9
DE Technische Universität München D MUNCHEN02 3 / 9
DE Universität Stuttgart D STUTTGA01 2 / 5
DE Universität Ulm * D ULM01 4 / 5
EE Tartu Ülikool* EE TARTU02 2 / 9
EE Tallinn University of Technology (TalTech) * EE TALLINN04 2 / 5
ES Universidad Complutense de Madrid E MADRID03 1 / 9
ES Universidad de Alicante E ALICANT01 2 / 9
ES Universidad de Cantabria E SANTAND01 1 / 9
ES Universidad de Valladolid E VALLADO01 2 / 9
FR ECE Paris, Engineering school* F PARIS222 2 / 4
FR Institut Polytechnique de Bordeaux* F BORDEAU54 2 / 9
FR INSA de Rennes F RENNES10 2 / 9
FR INSA de Rouen F ROUEN08 3 / 9
HR University of Zagreb* HR ZAGREB01 3 / 5
IE Dublin City University IRL DUBLIN04 1 / 9
IT Università degli studi di Padova *
I PADOVA01 2 / 9
IT Università di Napoli Federico II (doktorandnivå) I NAPOLI01 2 / 9
PL Poznan University of Technology * PL POZNAN02 2 / 9
PL Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie PL KRAKOW01 2 / 9
PL University of Warsaw* PL WARSAW01 2 / 9

* Erbjuder även kurser på engelska, främst på magisternivå.

 

022 Konstvetenskap – Marie-Sofie Lundström

DK   Århus universitet DK AARHUS01 2 / 9
IT Università degli studi di Milano I MILANO01 1 / 9
IT Università LUMSA di Roma I ROMA04 2 / 9
SE Uppsala Universitet S UPPSALA01 1 / 9

 

022 Litteraturvetenskap – Mia Österlund

DE Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Univesität Bonn D BONN01 2 / 9
NL Rijksuniversiteit Groningen NL GRONING01 1 / 9

 

022 Logopedi – Pirkko Rautakoski

DE Universität Potsdam  D POTSDAM01 2 / 9
DK Syddansk universitet DK ODENSE01 2 / 9
HU Eötvös Lorand University HU BUDAPES01 1 / 9
SE Göteborgs universitet S GOTEBORG01 1 / 9
SE Linköpings universitet S LINKOPI01 2 / 9

 

011 Lärarutbildning/Pedagogik – Harriet Klåvus/ämneskoordinator i Vasa

AT KPH, Edith Stein, Stams A INNSBRU09 4 / 5
AT Pädagogische Hochschule OÖ, Linz A LINZ03 4 / 5
AT Pädagogische Hochschule Wien A WIEN09 2 / 5
B UC Leuven-Limburg B LEUVEN18 2 / 5
CH Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Luzern CH LUZERN02 4 / 5
CH Pädagogische Hochschule Zug CH ZUG01 2 / 5
CZ University of Ostrava CZ OSTRAVA02 1 / 9
DE Europa-Universität Flensburg D FLENSBU01 2 / 5
DE Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt D FRANKFU01 4 / 5
DE Philipps-Universität Marburg D MARBURG01 5 / 5
DE Pädagogische Hochschule Ludwigsburg D LUDWIGB01 2 / 5
DE Universität Duisburg-Essen D ESSEN04 2 / 9
DK Via University College DK RISSKOV06 2 / 5
ES Ces Don Bosco, Universidad de Complutense de Madrid E MADRID03 4 / 5
ES Universidad de Santiago de Compostela E SANTIAG01 3 / 9
ES Universitat de Barcelona E BARCELO01 3 / 9
ES Universitat Internacional de Catalunya E BARCELO24 2 / 5
F Université d’Artois F ARRAS12 2 / 9
GR Panepistimo Peloponnisou G TRIPOLI03 2 / 5
IT Università Catolica del Sacro Cuore I MILANO03 2 / 5
N Högskolen i Volda N VOLDA01 2 / 5
N Högskolen i Söröst-Norge N KONIGSBE02 1 / 5
PL University of Zielona Góra PL ZIELONA01 2 / 5
SE Högskolan i Halmstad S HALMSTA01 2 / 9
SE Högskolan i Jönköping S JONKOPI01 1 / 5
SE Högskolan i Kristianstad S KRISTIA01 2 / 5
SE Högskolan Väst S TROLLHA01 2 / 5
SE Linköpings universitet S LINKOPI01 2 / 5
SE Stockholms universitet
S STOCKHO01 3 / 9
SK Matej Bel University SK BANSKA01 2 / 9
UK Plymouth University UK PLYMOUTH01 2 / 5

 

054 Matematik – Mikael Lindström

ES Universitat de les Illes Baleares E PALMA01 1 / 6
GR University of Thessaly G VOLOS01 2 / 5
 I INSA Rennes I RENNES10 2 / 9
PL Adam Mickiewicz University PL POSNAN01 2 / 9

 

022 Musikvetenskap – Johannes Brusila

 

NO   Universitetet i Bergen N BERGEN01  2 / 9
SE   Högskolan i Dalarna S FALUN01  2 / 9

 

041 Nationalekonomi – Tuija-Liisa Pohja

BE Université de Liege B LIEGE01 2 / 9
DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel D KIEL01 2 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 9
FR Université de Strasbourg F STRASBO48 2 / 9
FR Université Grenoble Alpes (IAE) F GRENOBL02 2 / 9
FR Université Montpellier (Fac. d’Economie) F MONTPEL54 2 / 9
FR Universite de Rennes 1 F RENNES01 2 / 9
SK University of Economics in Bratislava SK BRATISL03 2 / 9
UK University of Glasgow UK GLASGOW01 1 / 9

 

031 Offentlig förvaltning – Tuija-Liisa Pohja

DE Universität Greifswald D GREIFS01 1 / 9

 

053 Organisk kemi – Reko Leino

CH Universität Bern CH BERN01 1 / 9
FR   Ecole Nationale Supérieure de Chimie Rennes (ENSCR) F RENNES09 1 / 9

 

031 Psykologi – Petra Grönholm-Nyman

DE SRH Fachhochschule für Gesundheit D GERA01 2 / 3
DE Julius-Maxinilian-Universität Würzburg D WURZBUR01 2 / 9
ES Universitat de Barcelona E BARCELO01 2 / 9
PL University of Zielona Gora PL ZIELONA01 3 / 5
S Stockholms universitet S STOCKHO01 3 / 9

 

022 Religionsvetenskap – Peter Nynäs

CZ Charles University in Prague CZ PRAHA07 2 / 9

 

042 Rättsvetenskap – Tuija-Liisa Pohja

BE Université de Liege B LIEGE01 1 / 9
DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel D KIEL01 2 / 5
DE Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) D FRANKFU08 1 / 9
DE Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg D ERLANGE01 1 / 9
ES Universidad Carlos III de Madrid E MADRID14 2 / 9
ES Universidad Complutense de Madrid E MADRID03 2 / 9
ES Universidad de Cantabria E SANTAND01 1 / 9
ES Universidad de Granada E GRANADA01 3 / 9
ES Universidad de Sevilla E SEVILLA01 2 / 9
IT Università degli Studi di Urbino I URBINO01 1 / 9
NL Universiteit van Tilburg NL TILBURG01 2 / 9

 

011 Småbarnspedagogik – Ann-Katrin Svensson

N Dronning Mauds Minne N TRONDHE06 2 / 6
N Högskolan på Vestlandet N BERGEN14 2 / 5
S Göteborgs universitet S GOTEBOR01 2 / 5
S Uppsala universitet S UPPSALA01 4 / 5

 

031 Sociologi – Tuija-Liisa Pohja

DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 5
DE Universität Bremen D BREMEN01 2 /5
NL Vrije Universiteit Amsterdam NL AMSTERD02 2 / 5
PL University of Katowice PL KATOWIC01 2 / 9
SE   Högskolan i Jönköping S JONKOPI01 1 / 5

 

031 Socialpolitik, Statskunskap och Utvecklingspsykologi – Mikael Nygård, Kaj Björkqvist

E Universitat Jaume I E CASTELL01 1 / 5
HU Eötvös Lorand University, Budapest HU BUDAPES01 2 / 5
 I Universitá degli studi di Milano-Bicocca I MILANO16 2 / 9
 PL Adam Mickiewicz University PL POZNAN01 1 / 9
 PL Kazimierz Wielki University PL BYGDOSZ01 2 / 5
 TR Hacettepe Üniversitesi TR ANKARA03 2 / 9
 UK Plymouth University UK PLYMOUTH01 2 / 5

 

031 Statskunskap – Tuija-Liisa Pohja

BE Katholieke Universiteit Leuven B LEUVEN01 2 / 9
BE Université de Liege B LIEGE01 2 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 9
DE Otto-Friedrich-Universität Bamberg D BAMBERG01 2 / 9
IT Università degli studi di Pavia I PAVIA01 2 / 5
IRL National University of Ireland, Galway IRL GALWAY01 2 / 9

 

023 Svenska – Marie-Louise Lind Sørensen

DE Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg D ERLANGE01 2 / 9
 F Université Lumiére Lyon 2 F LYON02 2 / 9
 F Université Paris Sorbonne F PARIS004 1 / 9

 

022 Teologi – Pekka Lindqvist

AT Katolische Privatuniversität Linz A LINZ11 2 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 1 / 9
DE Universität Leipzig D LEIPZIG01 2 / 9
DE Westfälische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER01 2 / 5
N Høgskolen i Volda N VOLDA01 2 / 5
NL Rijksuniversiteit Groningen NL GRONING01 2 / 9
SE Örebro teologiska högskola S OREBRO04 2 / 5
SK Comenius university in Bratislava SK BRATISL02 2 / 9

 

023 Tyska – Christopher Schmidt

CH Universität Bern CH BERN01 2 / 5
DE Albert-Ludwigs-Universität Freiburg D FREIBUR01 1 / 9
DE Europa-Universität Flensburg D FLENSBU01 2 / 5
DE Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) D FRANKFU08 1 / 5
DE Friedrich Schiller Universität Jena D JENA01 2 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 1 / 9
DE Katolische Universität Eichstätt D EICHSTA01 8 / 9
DE Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg D HALLE01 2 / 9
DE Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg D HEIDELB01 1 / 9
DE Technische Universität Braunschweig D BRAUNSC01 2 / 5
DE Technische Universität Chemnitz D CHEMNIT01 1 / 5
DE Technische Universität Darmstadt D DARMSTA01 2 / 9
DE Technische Universität Dresden D DRESDEN02 10 / 9
DE Universität Bremen D BREMEN01 1 / 9
DE Universität Hildesheim D HILDESH01 2 / 9
DE Universität Köln D KOLN01 2 / 5
DE Universität Leipzig D LEIPZIG01 2 / 9
DE Unversität Regensburg D REGENSB01 2 / 5
DE Universität Siegen D SIEGEN01 2 / 9
HU Pázmány Péter Catholic University, Budapest HU BUDAPES12 7 / 5

 

Allmänna avtal – Harriet Klåvus

CH Université de Genève CH GENEVE01 2 / 9
CH Universität Basel CH BASEL01 2 / 5
CH Universität Zürich CH ZURICH01 1 / 9
DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
(Humaniora)
D KIEL01 2 / 9
DE Europa-Universität Flensburg D FLENSBU01  2 / 5
DE Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
(Historia, statskunskap)
D FRANKFU08 1 / 5
DE Otto-Friedrich-Universität Bamberg D BAMBERG01 2 / 9
FR Universite de Rennes 1
(Samhälls- och rättsvetenskaper)
F RENNES01 4 / 9
FR Université de Rennes 2
(Språk, humaniora, betendevetenskaper)
F RENNES02 6 / 9
FR Université Lumière Lyon 2 F LYON02 3 / 9
FR Université Paris Sorbonne
(Humaniora)
F PARIS004 1 / 9
NL Rijksuniversiteit Groningen
(Humaniora, ej psykologi)
NL GRONING01 1 / 9
S Stockholms universitet
(Franska, spanska, italienska, portugisiska, grekiska, latin)
S STOCKHO01 2 / 9
 UK   University of East Anglia (vårtermin) UK NORWICH01 3 / 5

Coimbra Group SEN

Coimbra Group Student Exchange Network började med sin verksamhet läsåret 2000-2001. Akademistuderande kan söka om en studieplats för en eller två terminer vid något av följande universitet. Samtliga ämnen är möjliga att studera vid ett Coimbra gruppsuniversitet om inte begränsningar nämns inom parentes.

Ansökan görs på samma sätt som inom Erasmus-programmet.

Har man varit på utbyte vid något av Coimbra Group universiteten och kunnat visa att man har haft nytta av sin utbytesvistelse i arbetet med pro gradun, kan man söka om Coimbra Group Ahrenberg stipendiet på 5 000 EUR, som årligen ges till en examinerad vid något av CG universiteten.

AT Karl-Franzens-Universität Graz (1 stud)
CH University of Genéve (2 stud, not Primary education)
DE Friedrich-Schiller-Universität Jena (2 stud)
DE Universität zu Köln (1 stud, not Business and Economics)
DE Julius-Maximilian Universität Würzburg (obegränsat antal, not Pharmacy)
DE Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (2 stud)
ES Universidad de Granada (1 stud, not Health sciences)
ES Universidad de Salamanca ( 2 stud)
FR Université de Poitiers (2 stud)
HU Eötvös Lorànd University (1 stud)
IT Università degli Studi di Padova (2 stud.)
IT Università degli Studi di Pavia (2 stud.)
IT Università degli Studi di Siena (1 stud.)
IRL Trinity College Dublin (1 stud)
LT Vilnius University (2 stud)
NL Rijksuniversiteit Groningen (1 stud/termin, not Master programmes)
PT Universidade de Coimbra (4 stud.)
PL Jagellonian University in Krakow (2 stud, not Pharmacy)
RO Universitatea Alxeandru Ioan Cuza of Iasi (obegränsat antal)
UK Durham University (1 stud, not English, History)

 

Ansökningstid 1 februari
Platser/Längd termin / läsår
Stipendium Eur 360 eller 420 / mån
Nivå andra-femte året

Uppdaterad 17.7.2019