Skriv här det du söker efter!

Europa

Europa

EU flag Erasmus logo

ERASMUS är EU:s studentutbytesprogram (grundat 1987) och Finland har deltagit sedan läsåret 1992­‑93. Studentutbytet sker på basen av ämnesbilaterala avtal. Man kan åka flera gånger på utbyte inom Erasmus, på kandidat- magister- och doktorandnivå, totalt 12 månader inom varje examen och både student- och praktikantutbyte. Det mottagande universitetet uppbär inga terminsavgifter av studerande inom ERASMUS-programmet. ERASMUS-stipendiet ges för heltidsstudier för minst 3 månader och maximalt för 12 månader.

ÅA har ca 300 avtal med ca 200 europeiska universitet, vilket betyder att alla som vill åka på utbyte får göra det. Du kan åka på utbyte till ett av de universitet som ditt eget ämne har Erasmus+ avtal med. Vill du studera ditt biämne utomlands, väljer du bland de avtal som det ämnet har. Notera att huvudämnesstuderande prioriteras vid konkurrenssituation. Dessutom finns några allmänna avtal som inte begränsas till något visst ämne. Därtill kan du välja att åka på utbyte till ett CHARM-EU universitet eller ett Coimbra Group universitet inom CG SEN och få Erasmus-stipendium.

Stipendiet är 490 eller 540 € / månad. Den högre summan ges för studier i följande länder: Danmark, Irland, Island, Norge och Sverige. Reseunderstöd beviljas inte.

 

Urvalskriterier

 • Studier, dvs kurserna som avläggs utomlands bör tillgodoräknas inom din examen vid ÅA.

Learning agreement / Studieplanen ska motsvara 30 sp/termin. Gör en noggrann och genomtänkt studieplan. Learning agreement ska diskuteras med och godkännas av ämneskoordinator, professor, lärare eller ämnesansvarig. Söker du till två eller tre olika universitet ska du göra learning agreements för samtliga universitet redan i ansökningsskedet.

 • Du bör ha goda språkkunskaper, B2 i CEFR = nivå 3 vid ÅA, i studiespråket. CEFR-intyget fås från Språkcentret. Om du i ansökningsskedet går på relevant språkkurs, ber du om intyget efter kursens slut.
 • Du gör ett europeiskt on-line språktest, OLS, efter att du har blivit vald till en utbytesplats och blir tilldelad en testlicens.

 

Deadline

Deadline för att lämna in ansökan för läsåret 2023-24 är 3.2.2023, kl 15.00. Om du vill åka på utbyte först på vårterminen 2024 gäller samma deadline!

 

Processen steg för steg:

 1. Du ansöker först internt om utbytesplats via ÅAs online ansökan (SoleMOVE) och laddar upp alla nödvändiga bilagor; a)”Erasmus+ Learning Agreement” (studieplan), b) foto, c) Studieprestationsutdrag (PDF-version) och d) CEFR-intyg över relevanta språkkunskaper.
 2. Du kan söka till tre olika universitet i din egen preferensordning. Vid konkurrenssituationer avgör personalen vid Internationella ärenden tillsammans med ämneskoordinatorn vem som får åka till vilket universitet.
 3. I ansökan skall den exakta tiden för utbytets början och slut uppges. Erasmus stipendiet utbetalas baserat på det exakta antalet dagar man är på utbyte. Fyll i SoleGRANT (i SoleMOVE) för att kunna få stipendium av oss.
 4. Du nomineras per e-post (av Harriet) till det universitet dit du får åka på utbyte.
 5. Det mottagande universitetet informerar dig om deras egna ansökningsprocesser. Du fyller i värduniversitetets ansökningsblankett och bostadsansökan. Vanliga bilagor som ska bifogas är studieprestationsutdrag på engelska, Learning Agreement, passkopia och CEFR-intyg.
 6. Värduniversitet skickar inom några månader bekräftelse om antagning.
 7. Du gör ett OLS-språktest.
 8. Du undertecknar stipendieavtalet. Internationella ärenden utbetalar stipendiet (80 %) innan avfärd och hjälper vid behov till med praktiska frågor kring studierna utomlands.
 9. Under utbytet meddelar du din akademiska koordinator och Harriet om ev. ändringar i studieplanen och även dina kontaktuppgifter.
 10. Efter utbytet fyller du i ”Erasmus+ individual participant report”, gör OLS-test del två, lämnar in ”Certificate of attendance”, sköter om att studierna avlagda utomlands så snabbt som möjligt överförs till Studieregistret, lämnar in ett Studieprestationsutdrag (PDF-version) där de tillgodoräknade studierna framgår samt fyller i ÅAs utvärderingsblankett. Då allt är klart utbetalas den resterande delen av Erasmus-stipendiet.

 

ECTS står för ”European Credit Transfer System” och utgör en del av Erasmus-programmet. 1 studiepoäng vid ÅA motsvarar 1 ECTS. Under en termin förväntas en studerande få ihop 30 ECTS / studiepoäng och under ett år 60 ECTS / studiepoäng. Om du presterar under 20 sp/termin, återbetalar du stipendiet.

Vitsordsskalan:

ÅA         ECTS

5               A          excellent

4               B          very good

3               C          good

2               D          satisfactory

1               E          sufficient

 

Utbyten med Schweiz (SEMP)

Schweiz deltar inte Erasmus+ programmet. Utbytet sker inom ramen för ”Swiss-European Mobility Programme” (SEMP) och våra samarbetsuniversitet betalar stipendier åt ÅA-studenterna. Stipendiet är CHF 380 per månad. Du som söker om utbyte till Schweiz ska inte använda Erasmus Learning Agreement, utan studieplansblanketten.

 

Erasmus-praktik

Studerande vid Åbo Akademi kan åka på praktik inom Erasmus-programmet till företag, privata och offentliga organisationer. Följande villkor gäller:

 • Praktiken bör tillgodoräknas i din ÅA-examen som frivillig eller obligatorisk praktik.
 • Praktikperioden ska vara 3-6 månader. Organisationer som inte är berättigade att stå som värd för Erasmuspraktik är EU-institutioner eller organisationer som hanterar EU-program.

Studerande uppmuntras att själva skaffa praktikplats, men också en del av de internationella praktikplatser som erbjuds via Arbetsforums databas lämpar sig för Erasmus-praktik. Den som åker på Erasmus-praktik kan få ett Erasmus-stipendium vars belopp beror på praktikens längd och praktikland. Praktikstipendiet är 640 eller 690 EUR/mån.

Ansökningsblanketterna finns på Arbetsforum eller på information om praktik utomlands. Tilläggsinformation fås på internships@abo.fi

 

Erasmus+ samarbetsuniversitet, ämnesvis

Följande lista baserar sig på de avtal som har gjorts mellan ÅAs ämnen och olika europeiska universitet.

Den inledande tresiffriga koden i rubriken kallas ISCED code och kan behöva uppges i värduniversitetets ansökan. Ämneskoordinatorerna nämns i samband med ämnet.

Efter partneruniversitetets namn finns en så kallad ”Erasmus code” som ska uppges i Learning agreement (studieplanen)

Sist i listan anges det maximala antalet platser som ÅA har till varje universitet samt antalet månader man kan studera vid partneruniversitetet. Om det står 9 månader och man bara önskar åka på utbyte en termin går det bra. Däremot kan det vara omöjligt att studera ett helt läsår vid ett partneruniversitet ifall det uppges att utbytesplatsen är för t.ex. fem månader.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT)

 

Landskod Universitetets namn Erasmus kod platser / max antal månader

 

023 Engelska – Jason Finch & Brita Wårvik

Rekommenderad utbytestid: fjärde årets vårtermin

EE University of Tartu EE TARTU02 2 / 5
GB University of York UK YORK01 3 / 5

 

022 Etnologi, Folkloristik och Kulturanalys – Fredrik Nilsson & Lena Marander-Eklund

Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin och fjärde året

 

022 Filosofi – Martin Gustafsson

Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin

CZ University of Pardubice CZ PARDUB01 2 / 5
LT Vilnius University LT VILNIUS01 2 / 5

 

023 Finska – Urpo Nikanne

DE Universität Greifswald D GREIFS01 2 / 5
DE Universität zu Köln D KOLN01 2 / 5
PL University of Gdańsk PL GDANSK01 2 / 9

 

023 Franska –  David Chataignier & Meri Larjavaara

Rekommenderad utbytestid: andra årets vårtermin och tredje året

BE Université catholique de Louvain B LOUVAIN01 2 / 5
FR Nantes Université F NANTES01 2 / 9
FR Université de Caen Normandie F CAEN01 1 / 9
FR Université Lumière Lyon 2 F LYON02 2 / 9
FR Université Paul-Valéry Montpellier III F MONTPEL03 2 / 9
FR Université Rennes 2 F RENNES02 2 / 5
FR Université Savoie Mont Blanc F CHAMBER01 2 / 9
FR Université Sorbonne Paris Nord F PARIS013 2 / 9

 

031 Genusvetenskap – Ann-Charlotte Palmgren

Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin och fjärde året

CH  Université de Genève CH GENEVE01 2 / 5
DE Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main D FRANKFU01 3 / 5
GB University of York UK YORK01 1 / 3
 IT Università degli studi di Padova I PADOVA01 3 / 5

 

022 Historia – Jonas Ahlskog

Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin och fjärde året

CZ University of West Bohemia CZ PLZEN01 2 / 9
DE Universität Bayreuth D BAYREUT01 2 / 9
DE Universität Leipzig D LEIPZIG01 2 / 9
PL University of Gdańsk PL GDANSK01 2 / 9
SE Högskolan Dalarna S FALUN01 2 / 5
SE Södertörns högskola S HUDDING01 2 / 5
SE Umeå universitet S UMEA01 2 / 9

 

022 Konstvetenskap – Marie-Sofie Lundström

Rekommenderad utbytestid: fjärde året (och tredje årets vårtermin)

DK Aarhus Universitet DK AARHUS01 2 / 9
IT Università degli Studi di Milano I MILANO01 2 / 5
IT Università LUMSA di Roma I ROMA04 2 / 9
SE Uppsala universitet S UPPSALA01 2 / 9

 

022 Litteraturvetenskap – Katja Sandqvist

Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin

DE Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univesität Bonn D BONN01 2 / 9
EE University of Tartu EE TARTU02 2 / 5
NL Rijksuniversiteit Groningen NL GRONING01 1 / 9

 

022 Logopedi – Viveka Lyberg Åhlander

Rekommenderad utbytestid: fjärde året

DE Universität Potsdam D POTSDAM01 2 / 9
DK Syddansk Universitet DK ODENSE01 2 / 5
HU Eötvös Loránd University HU BUDAPES01 1 / 9
SE Göteborgs universitet S GOTEBORG01 2 / 5
SE Linköpings universitet S LINKOPI01 3 / 5

 

022 Musikvetenskap – Johannes Brusila

Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin

NO   Universitetet i Bergen N BERGEN01  2 / 9
SE   Högskolan Dalarna S FALUN01  2 / 9

 

031 Psykologi – Petra Grönholm-Nyman

Rekommenderad utbytestid: tredje årets hösttermin, även andra tider

DE Julius-Maximilians-Universität Würzburg D WURZBUR01 2 / 9
ES Universitat de Barcelona E BARCELO01 4 / 5
HU Eötvös Loránd University HU BUDAPES01 1 / 9
IT Università degli studi di Pavia I PAVIA01 1 / 9
SE Stockholms universitet S STOCKHO01 3 / 9

 

022 Religionsvetenskap – Marcus Moberg & Måns Broo

Rekommenderad utbytestid: tredje årets vårtermin och fjärde året

CZ Charles University in Prague CZ PRAHA07 2 / 9
SE Södertörns högskola S HUDDING01 1 / 5

 

023 Svenska – Marie-Louise Sörensen

Rekommenderad utbytestid: andra och fjärde året

DE Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg D ERLANGE01 2 / 9

 

022 Teologi – Pekka Lindqvist

Rekommenderad utbytestid: tredje årets hösttermin och fjärde året

AT Katolische Privat-Universität Linz A LINZ11 2 / 9
DE Albert-Ludwigs-Universität Freiburg D FREIBUR01 2 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 5
DE Philipps-Universität Marburg D MARBURG01 2 / 5
DE Universität Leipzig D LEIPZIG01 2 / 9
DE Westfälische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER01 2 / 5
NO MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn N OSLO40 3 / 5
NL Rijksuniversiteit Groningen NL GRONING01 2 / 9
SE Enskilda Högskolan Stockholm S STOCKHO25 2 / 5
SE Örebro teologiska högskola (ALT) S OREBRO04 2 / 5
SK Comenius University Bratislava SK BRATISL02 2 / 9

 

023 Tyska – Christopher Schmidt

Rekommenderad utbytestid: andra och tredje årets vårterminer

CH Universität Bern CH BERN01 2 / 5
CH ZHAW Zürich University of Applied Sciences CH WINTERT03 2 / 5
DE Albert-Ludwigs-Universität Freiburg D FREIBUR01 1 / 9
DE Europa-Universität Flensburg D FLENSBU01 2 / 5
DE Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) D FRANKFU08 1 / 5
DE Friedrich-Schiller-Universität Jena D JENA01 2 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 5
DE Katolische Universität Eichstätt-Ingolstadt D EICHSTA01 8 / 9
DE Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg D HALLE01 2 / 9
DE Technische Universität Braunschweig D BRAUNSC01 2 / 5
DE Technische Universität Chemnitz D CHEMNIT01 1 / 5
DE Technische Universität Darmstadt D DARMSTA01 2 / 9
DE Technische Universität Dresden D DRESDEN02 10 / 9
DE Universität Bremen D BREMEN01 1 / 9
DE Universität Heidelberg D HEIDELB01 2 / 5
DE Universität Hildesheim D HILDESH01 2 / 9
DE Universität zu Köln D KOLN01 2 / 5
DE Unversität Regensburg D REGENSB01 2 / 5
DE Universität Siegen D SIEGEN01 2 / 9

 

Fakultetsallmänna avtal (FHPT)

DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel D KIEL01 2 / 9
DE Universität Bamberg D BAMBERG01 2 / 9
FR Université Lumière Lyon 2 F LYON02 4 / 9
FR Université Rennes 2 F RENNES02 2 / 5
FR Sorbonne Université F PARIS004 1 / 5
NL Rijksuniversiteit Groningen
(ej psykologi)
NL GRONING01 1 / 9

 

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT)

 

Landskod Universitetets namn Erasmus kod platser / max antal månader

 

051 Biovetenskaper – Tiina Salminen, Peter Mattjus & Annika Meinander, Christoffer Boström

Rekommenderad utbytestid: fjärde året

AT Technische Universität Graz A GRAZ02 2 / 5
AT Universität Innsbruck A INNSBRU01 2 / 5
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 9
DE Universität Bayreuth D BAYREUT01 2 / 9
DE Universität Leipzig D LEIPZIG01 2 / 9
DE Universität Ulm D ULM01 2 / 5
DE Universität zu Köln D KOLN01 2 / 5
ES Universidad Complutense de Madrid E MADRID03 2 / 9
ES University of the Basque Country E BILBAO01 1 / 9

2 / 5

FR Université de Rouen Normandie F ROUEN01 2 / 5
GB University of Surrey UK GUILDFO01 1 / 9
NL Technische Universiteit Eindhoven NL EINDHOV17 3 / 9
RS University of Novi Sad RS NOVISAD02 1 / 5

 

051 Farmaci – Jessica Rosenholm

Rekommenderad utbytestid: femte årets hösttermin

EE University of Tartu EE TARTU02 2 / 9
HU University of Szeged HU SZEGED01 4 / 5
NO Universitetet i Oslo N OSLO01 2 / 5
PL Medical University of Gdańsk PL GDANSK03 2 / 9
SE Umeå universitet S UMEA01 3 / 9
SE Uppsala universitet S UPPSALA01 2 / 5
SI University of Ljubljana SI LJUBLJA01 3 / 5

 

053 Fysik – Torbjörn Björkman

Rekommenderad utbytestid: fjärde årets vårtermin

DE Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 2 / 9
IT Università degli studi di Bari Aldo Moro I BARI01 2 / 9

 

053 Geologi – Olav Eklund

Rekommenderad utbytestid: flexibelt

DE Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 2 / 9
SE Göteborgs universitet S GOTEBORG01 2 / 9

 

61 Informationsteknologi – Ivan Porres Paltor & Sebastien Lafond

Rekommenderad utbytestid: tredje årets hösttermin och fjärde årets vårtermin, i övrigt flexibelt

AT Technische Universität Graz A GRAZ02 2 / 5
BE KU Leuven B LEUVEN01 2 / 5
CZ Masaryk University CZ BRNO05 2 / 9
DE Universität Hildesheim D HILDESH01 2 / 5
EE Tallinn University of Technology (TalTech) EE TALLINN04 2 / 5
ES Universidad de Granada (ETSIIT) E GRANADA01 2 / 9
ES Universitat de les Illes Balears E PALMA01 3 / 9
ES Universitat Politècnica de València E VALENCI02 2 / 9
FR ESIGELEC F ROUEN07 8 / 9
FR INSA, Lyon F LYON12 2 / 9
FR INSA, Rennes F RENNES10 2 / 9
FR Université de Franche-Comté F BESANCO01 2 / 9
FR Université Toulouse III – Paul Sabatier F TOULOUS03 5 / 5
IS Háskólinn i Reykjavík IS REYKJAV05 4 / 5
IT Università degli Studi dell’Aquila I L-AQUIL01 3 / 9
NL Technische Universiteit Eindhoven NL EINDHOV17 3 / 9
RO Universitatea Politehnica din București RO BUCURES11 2 / 9
SE Mälardalens universitet S VASTERA01 4 / 5

 

071 Kemi samt Kemi- och processteknik –  Patrik Henelius, Johan Bobacka, Jouko Peltonen, Anna Sundberg, Dmitry Murzin, Anders Brink, Henrik Saxén

Rekommenderad utbytestid: fjärde året

AT Technische Universität Graz A GRAZ02 2 / 5
AT Universität für Bodenkultur Wien A WIEN03 4 / 5
BE KU Leuven B LEUVEN01 2 / 5
CH Universität Bern CH BERN01 2 / 5
CZ University of Chemistry & Technology, Prague CZ PRAHA01 2 / 5
CZ University of Pardubice CZ PARDUB01 3 / 9
DE Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg D ERLANGE01 2 / 5
DE Julius-Maximilians-Universität Würzburg D WURZBUR01 2 / 5
DE Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen D AACHEN01 2 / 9
DE Technische Universität Dresden D DRESDEN02 1 / 9
DE Universität Paderborn D PADERBO01 2 / 9
DE Universität Stuttgart D STUTTGA01 2 / 5
DE Universität Ulm D ULM01 2 / 9
EE Tallinn University of Technology (TalTech) EE TALLINN04 2 / 5
EE University of Tartu EE TARTU02 2 / 9
ES Universidad Complutense de Madrid E MADRID03 1 / 9
ES Universidad de Valladolid E VALLADO01 2 / 9
FR INSA, Rouen F ROUEN08 2 / 9
FR Institut Polytechnique de Bordeaux F BORDEAU54 2 / 9
HR University of Zagreb HR ZAGREB01 3 / 5
IT Università degli studi di Padova I PADOVA01 2 / 9
IT Università degli Studi di Napoli Federico II I NAPOLI01 2 / 5

4 / 9

NL Technische Universiteit Delft NL DELFT01 2 / 5
PL Poznań University of Technology PL POZNAN02 3 / 5
PL University of Warsaw PL WARSAW01 2 / 9

 

054 Matematik – Mikael Kurula

Rekommenderad utbytestid: tredje och fjärde året

DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel D KIEL01 2 / 5
DE Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 2 / 9
ES Universitat de les Illes Baleares E PALMA01 1 / 5
GR University of Thessaly G VOLOS01 2 / 5
PL Adam Mickiewicz University, Poznań PL POZNAN01 2 / 9

 

 

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik (FSEJ)

 

Landskod Universitetets namn Erasmus kod platser / max antal månader

 

Ämneskoordinator: Tuija-Liisa Pohja

Rekommenderade utbytestider: Studerande antagen till EK/EM och PK/PM-examen: Kandidatexamen: 2:a årets vårtermin. Magisterexamen: 1:a årets vårtermin. Studerande antagen till EM/PM-examen: 2:a årets hösttermin.

041 Företagsekonomi

AT Universität Klagenfurt A KLAGENF01 2 / 9
BE KU Leuven (Bryssel) B LEUVEN01 4 / 5
DE Friedrich-Schiller-Universität Jena D JENA01 4 / 5
DE Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 4 / 5
DE Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main D FRANKFU01 3 / 5
DE Julius-Maximilians-Universität Würzburg D WURZBUR01 2 / 5
DE Universität Bamberg D BAMBERG01 4 / 9
DE Universität Ulm D ULM01 2 / 9
DE Westfälische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER01 2 / 5
ES Universidad de Granada E GRANADA01 1 / 9
ES Universitat de Barcelona E BARCELO01 4 / 5
FR emlyon business school F LYON23 4 / 5
FR Université de Montpellier F MONTPEL54 4 / 5
GR Athens University of Economics and Business G ATHINE04 3 / 5
IT Università degli Studi di Firenze I FIRENZE01 2 / 9
IT Università degli Studi di Siena I SIENA01 2 / 5
IT Università di Trento I TRENTO01 3 / 5
NL Rijksuniversiteit Groningen NL GRONING01 2 / 5
NL Universiteit Twente NL ENSCHEDE01 4 / 5
NO Handelshøyskolen BI N SANDVIK02 2 / 5
NO Norges Handelshøyskole, NHH N BERGEN02 4 / 5
PL SGH Warsaw School of Economics PL WARSAW03 2 / 5
SE Stockholms universitet S STOCKHO01 4 / 5

 

061 Informationssystem

DE Westfälische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER01 2 / 5
IT Università di Trento  I TRENTO01 3 / 5
NL Technische Universiteit Delft NL DELFT01 2 / 5

 

032 Informationsvetenskap

Rekommenderad utbytestid: Flexibelt

AT Karl-Franzens-Universität Graz A GRAZ01 2 / 5
CZ Charles University in Prague CZ PRAHA07 2 / 5
HU Eötvös Loránd University, Budapest HU BUDAPES01 2 / 5
IS Háskóli Íslands IS REYKJAV01 1 / 5
PL Jagiellonian University in Kraków PL KRAKOW01 1 / 5

 

041 Nationalekonomi

Rekommenderad utbytestid: Andra årets höst och färde årets vår

DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel D KIEL01 2 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 4 / 5
DE Julius-Maximilians-Universität Würzburg D WURZBUR01 2 / 5
FR Université de Strasbourg F STRASBO48 3 / 9
SK University of Economics in Bratislava SK BRATISL03 2 / 9

 

042 Rättsvetenskap

BE Université de Liège B LIEGE01 2 / 5
DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel D KIEL01 2 / 5
DE Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) D FRANKFU08 2 / 5
DE Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg D ERLANGE01 2 / 5
DE Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 2 / 9
ES Universidad Carlos III de Madrid E MADRID14 2 / 9
ES Universidad de Cantabria E SANTAND01 1 / 9
ES Universidad de Deusto E BILBAO02 4 / 5
IE University of Galway IRL GALWAY01 2 / 9
IT Università degli Studi di Urbino Carlo Bo I URBINO01 1 / 9
NO Universitetet i Sørøst-Norge N KONGSBE02 2 / 5

 

031 Sociologi

DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 9
IT Università di Trento I TRENTO01 2 / 5

 

031 Statskunskap

BE KU Leuven B LEUVEN01 4 / 5
BE Université de Liège B LIEGE01 2 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 9
DE Universität Bamberg D BAMBERG01 2 / 9
IE University of Galway IRL GALWAY01 2 / 9

2 / 5

IT Università degli studi di Pavia I PAVIA01 2 / 5

 

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)

 

Landskod Universitetets namn Erasmus kod platser / max antal månader

 

011 Lärarutbildning/Pedagogik – Joni Kuokkanen

Rekommenderad utbytestid: Lärarutbildning på magisternivå, Allmän pedagogik från tredje året, Slöjd- och hushållsvetenskaper 2-4 året, Specialpedagogik fjärde året.

AT Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Linz A LINZ03 4 / 5
AT Pädagogische Hochschule Wien A WIEN09 2 / 5
BE UC Leuven-Limburg B LEUVEN18 2 / 5
CH Pädagogische Hochschule Luzern CH LUZERN02 4 / 5
CH Pädagogische Hochschule Zug CH ZUG01 2 / 5
DE Europa-Universität Flensburg D FLENSBU01 2 / 5
DE Philipps-Universität Marburg D MARBURG01 5 / 5
DE Pädagogische Hochschule Ludwigsburg D LUDWIGB01 2 / 5
DK Via University College DK RISSKOV06 2 / 5
ES Ces Don Bosco, (Universidad Complutense de Madrid) E MADRID03 4 / 5
ES Universidad Complutense de Madrid E MADRID03 2 / 5
ES Universitat de Barcelona E BARCELO01 4 / 5
ES Universitat de Lleida E LLEIDA01 2 / 5
ES Universitat Internacional de Catalunya E BARCELO24 2 / 5
GB Plymouth University UK PLYMOUTH01 2 / 5
NO Høgskulen i Volda N VOLDA01 4 / 9
NO Universitetet i Sørøst-Norge N KONIGSBE02 1 / 5
SE Linköpings universitet S LINKOPI01 2 / 5
SE Stockholms universitet S STOCKHO01 3 / 9

 

011 Småbarnspedagogik – Katri Hansell

Rekommenderad utbytestid: tredje årets hösttermin, flexibelt

EE Tallinn University EE TALLINN05 2 / 5
NO Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning N TRONDHE06 2  / 5
NO Nord Universitet N BODO04 5 / 5
SE Göteborgs universitet S GOTEBOR01 2 / 5
SE Uppsala universitet S UPPSALA01 2 / 5

 

031 Socialpolitik och Utvecklingspsykologi – Mikael Nygård & Johan Korhonen

Rekommenderad utbytestid: andra och fjärde årets vårtermin

DE Universität Osnabrück D OSNABRU01 3 / 9
ES Universitat Jaume I E CASTELL01 1 / 5
GB Plymouth University UK PLYMOUTH01 2 / 5
HU Eötvös Loránd University, Budapest HU BUDAPES01 2 / 5
 IT Università degli studi di Milano-Bicocca I MILANO16 2 / 9
 IT Università degli studi di Pavia I PAVIA01 1 / 9
 PL Adam Mickiewicz University, Poznań PL POZNAN01 1 / 9

 

091 Vårdvetenskap – Lisbeth Fagerström

Rekommenderad utbytestid: flexibelt

NO Universitetet i Sørøst-Norge N KONGSBE02 2 / 5
TR Akdeniz University TR ANTALYA01 3 / 5

 

 

Allmänna avtal – för samtliga studerande

CH Universität Basel CH BASEL01 2 / 5
CH Universität Zürich CH ZURICH01 2 / 5
DE Europa-Universität Flensburg D FLENSBU01 2 / 5
DE Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
(Historia, statskunskap)
D FRANKFU08 1 / 5
GB University of East Anglia UK NORWICH01 4 / 5
NL Universiteit Twente NL ENSCHEDE01 4 / 5
NL Vrije Universiteit Amsterdam NL AMSTERD02 4 / 5

 

CHARM-EU

CHARM-EU är en europeisk universitetsallians som Åbo Akademi är medlem i från år 2023. Akademistuderande kan söka om en studieplats för en eller två terminer vid något av följande universitet. Samtliga ämnen är möjliga att studera vid ett CHARM-EU universitet om inte begränsningar nämns inom parentes.

Ansökan görs på samma sätt som inom Erasmus-programmet.

DE Hochschule Ruhr West (6 stud, not Master in Business Administration)
DE Julius-Maximilians-Universität Würzburg (3 stud/ämne, not Pharmacy, Psychology, Media Communication)
ES Universitat de Barcelona (1 stud/år eller 2 stud/termin, not Health sciences)
FR Université de Montpellier (10 stud/år)
HU Eötvös Loránd University (1 stud/termin eller 2 stud/vårtermin/ämne)
IE Trinity College Dublin (10 stud/termin eller 5 stud/år, not Law, Business, Psychology, English)
NL Universiteit Utrecht (2 stud)

 

 

Coimbra Group SEN – för samtliga studerande

Coimbra Group Student Exchange Network började med sin verksamhet läsåret 2000-2001. Akademistuderande kan söka om en studieplats för en eller två terminer vid något av följande universitet. Samtliga ämnen är möjliga att studera vid ett Coimbra gruppsuniversitet om inte begränsningar nämns inom parentes.

Ansökan görs på samma sätt som inom Erasmus-programmet.

Har man varit på utbyte vid något av Coimbra Group universiteten och kunnat visa att man har haft nytta av sin utbytesvistelse i arbetet med pro gradun, kan man söka om Coimbra Group Ahrenberg stipendiet på 5 000 EUR, som årligen ges till en examinerad vid något av CG universiteten.

AT Karl-Franzens-Universität Graz (2 stud, not lab placements, Pharmacy)
CH Université de Genève (2 stud, not Primary education, Communication)
DE Friedrich-Schiller-Universität Jena (2 stud)
DE Julius-Maximilians-Universität Würzburg (10 stud, not Pharmacy)
DE Universität Heidelberg (1 stud, not Pharmacy, Molecular Biotechnology)
DE Universität zu Köln (1 stud, not Business and Economics)
ES Universidad de Granada (1 stud, not Health sciences)
ES Universidad de Salamanca (2 stud)
ES Universitat de Barcelona (1 stud/år eller 2 stud/termin)
FR Université de Poitiers (2 stud)
GB Durham University (1 stud, not English, History. Obs! Helårsplats)
HU Eötvös Lorànd University (1 stud)
IE Trinity College Dublin (2 stud)
IT Università degli Studi di Padova (2 stud)
IT Università degli Studi di Pavia (2 stud, not Psychology)
IT Università degli Studi di Siena (2 stud)
LT Vilnius University (2 stud)
NL Rijksuniversiteit Groningen (1 stud/termin, not Business & Economics, Law, Pharmacy, not Master programmes)
PT Universidade de Coimbra (4 stud)
PL Jagiellonian University in Kraków (2 stud, not Pharmacy)
RO Alexandru Ioan Cuza University (obegränsat antal)

 

Ansökningstid 3 februari
Platser/Längd termin / läsår
Stipendium Eur 490 eller 540 / mån
Nivå andra-femte året, även för doktorander

Uppdaterad 25.9.2023