Skriv här det du söker efter!

Europa

Europa

EU flag Erasmus logo

 

 

ERASMUS är EU:s studentutbytesprogram (grundat 1987) och Finland har deltagit sedan läsåret 1992­‑93. Studentutbytet sker på basen av ämnesbilaterala avtal. Man kan åka flera gånger på utbyte inom Erasmus, på kandidat- magister- och doktorandnivå, totalt 12 månader inom varje examen och både student- och praktikantutbyte. Det mottagande universitetet uppbär inga terminsavgifter av studerande inom ERASMUS-programmet. ERASMUS-stipendiet ges för heltidsstudier för minst 3 månader och maximalt för 12 månader.

ÅA har ca 300 avtal med ca 200 europeiska universitet, vilket betyder att alla som vill åka på utbyte får göra det. Du kan åka på utbyte till ett av de universitet som ditt eget ämne har Erasmus+ avtal med. Vill du studera ditt biämne utomlands, väljer du bland de avtal som det ämnet har. Notera att huvudämnesstuderande prioriteras vid konkurrenssituation. Dessutom finns några allmänna avtal som inte begränsas till något visst ämne. Därtill kan du välja att åka på utbyte till ett Coimbra Group universitet inom CG SEN och få Erasmus-stipendium.

Stipendiet är 490 eller 540 € / månad. Den högre summan ges för studier i följande länder: Danmark, Norge, Sverige, Island och Irland. Reseunderstöd beviljas inte.

 

Urvalskriterier

 • Studier, dvs kurserna som avläggs utomlands bör tillgodoräknas inom din examen vid ÅA.

Learning agreement/Studieplanen ska motsvara 30 sp/termin. Gör en noggrann och genomtänkt studieplan. Learning agreement ska diskuteras med och godkännas av ämneskoordinator, professor, lärare eller ämnesansvarig. Söker du till två eller tre olika universitet ska du göra learning agreements för samtliga universitet redan i ansökningsskedet.

 • Du bör ha goda språkkunskaper, B2 i CEFR = nivå 3 vid ÅA, i studiespråket. CEFR-intyget fås från Språkcentret. Om du i ansökningsskedet går på relevant språkkurs, ber du om intyget efter kursens slut.
 • Du gör ett europeiskt on-line språktest, OLS, efter att du har blivit vald till en utbytesplats och blir tilldelad en testlicens.

 

Deadline

Deadline för att lämna in ansökan för läsåret 2023-24 är 3.2.2023, kl 15.00. Om du vill åka på utbyte först på vårterminen 2024 gäller samma deadline!

 

Processen steg för steg:

 1. Du ansöker först internt om utbytesplats via ÅAs online ansökan (SoleMove) och laddar upp alla nödvändiga bilagor; a)”Erasmus+ Learning Agreement” (studieplan), b) foto, c) Studieprestationsutdrag (PDF-version) och d) CEFR-intyg över relevanta språkkunskaper.
 2. Du kan söka till tre olika universitet i din egen preferensordning. Vid konkurrenssituationer avgör personalen vid Internationella ärenden tillsammans med ämneskoordinatorn vem som får åka till vilket universitet.
 3. I ansökan skall den exakta tiden för utbytets början och slut uppges. Erasmus stipendiet utbetalas baserat på det exakta antalet dagar man är på utbyte. Fyll i SoleGrant (i SoleMove) för att kunna få stipendium av oss.
 4. Du nomineras per e-post (av Harriet) till det universitet dit du får åka på utbyte.
 5. Det mottagande universitetet informerar dig om deras egna ansökningsprocesser. Du fyller i värduniversitetets ansökningsblankett och bostadsansökan. Vanliga bilagor som ska bifogas är studieprestationsutdrag på engelska, Learning Agreement, passkopia och CEFR-intyg.
 6. Värduniversitet skickar inom några månader bekräftelse om antagning.
 7. Du gör ett OLS-språktest.
 8. Du undertecknar stipendieavtalet. Internationella ärenden utbetalar stipendiet (80 %) innan avfärd och hjälper vid behov till med praktiska frågor kring studierna utomlands.
 9. Under utbytet meddelar du din akademiska koordinator och Harriet om ev. ändringar i studieplanen och även dina kontaktuppgifter.
 10. Efter utbytet fyller du i ”Erasmus+ individual participant report”, gör OLS-test del två, lämnar in ”Certificate of attendance”, sköter om att studierna avlagda utomlands så snabbt som möjligt överförs till Studieregistret, lämnar in ett Studieprestationsutdrag (PDF-version) där de tillgodoräknade studierna framgår samt fyller i ÅAs utvärderingsblankett. Då allt är klart utbetalas den resterande delen av Erasmus-stipendiet.

 

ECTS står för ”European Credit Transfer System” och utgör en del av Erasmus-programmet.  1 studiepoäng vid ÅA motsvarar 1 ECTS. Under en termin förväntas en studerande få ihop 30 ECTS / studiepoäng och under ett år 60 ECTS / studiepoäng. Om du presterar under 20 sp/termin, återbetalar du stipendiet.

Vitsordsskalan:

ÅA         ECTS

5               A          excellent

4               B          very good

3               C          good

2               D          satisfactory

1               E          sufficient

 

Utbyten med Schweiz (SEMP)

Schweiz deltar inte Erasmus+ programmet. Utbytet sker inom ramen för ”Swiss-European Mobility Programme” (SEMP) och våra samarbetsuniversitet betalar stipendier åt ÅA-studenterna. Stipendiet är CHF 380 per månad. Du som söker om utbyte till Schweiz ska inte använda Erasmus Learning Agreement, utan studieplansblanketten.

 

Erasmus-praktik

Studerande vid Åbo Akademi kan åka på praktik inom Erasmus-programmet till företag, privata och offentliga organisationer. Följande villkor gäller:

 • Praktiken bör tillgodoräknas i din ÅA-examen som frivillig eller obligatorisk praktik.
 • Praktikperioden ska vara 3-6 månader. Organisationer som inte är berättigade att stå som värd för Erasmuspraktik är EU-institutioner eller organisationer som hanterar EU-program.

Studerande uppmuntras att själva skaffa praktikplats, men också en del av de internationella praktikplatser som erbjuds via Arbetsforums databas lämpar sig för Erasmus-praktik. Den som åker på Erasmus-praktik kan få ett Erasmus-stipendium vars belopp beror på praktikens längd och praktikland. Praktikstipendiet 640 eller 690 EUR/mån.

Ansökningsblanketterna finns på Arbetsforum eller på information om praktik utomlands.Tilläggsinformation fås på internships@abo.fi

Erasmus+ samarbetsuniversitet, ämnesvis

Följande lista baserar sig på de avtal som har gjorts mellan ÅAs ämnen och olika europeiska universitet.

Den inledande tresiffriga koden i rubriken kallas ISCED code och kan behöva uppges i värduniversitetets ansökan. Ämneskoordinatorns namn nämns i samband med ämnet.

Efter partneruniversitetets namn finns en så kallad ”Erasmus code” som ska uppges i Learning agreement (studieplanen)

Sist i listan anges det maximala antalet platser som ÅA har till varje universitet samt antalet månader man kan studera vid partneruniversitetet. Om det står 9 månader och man bara önskar åka på utbyte en termin går det bra. Däremot kan det vara omöjligt att studera ett helt läsår vid ett partneruniversitet ifall det uppges att utbytesplatsen är för t.ex fem månader.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

 

Landskod Universitetets namn Erasmus kod platser / max antal månader

 

023 Engelska – Jason Finch

Rekommenderad utbytestid: fjärde årets vår

UK University of York UK YORK01 3 / 5

 

022 Etnologi, Folkloristik och Kulturanalys – Fredrik Nilsson & Lena Marander-Eklund

Rekommenderad utbytestid: andra och fjärde året

 

022 Filosofi – Martin Gustafsson

Rekommenderad utbytestid:

LT Vilnius University LT VILNIUS01 2 / 5

 

023 Finska – Urpo Nikanne

Rekommenderad utbytestid:

DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 1 / 9
DE Universität Greifswald D GREIFS01 2 / 5
DE Universität zu Köln D KOLN01 2 / 9
 PL University of Gdansk PL GDANSK01 2 / 9

 

023 Franska –  David Chataignier & Meri Larjavaara

Rekommenderad utbytestid: andra årets vår och tredje året

B Université catholique de Louvain B LOUVAIN01 2 / 5
FR Université de Caen F CAEN01 1 / 9
FR Université de Nantes F NANTES01 2 / 9
FR Université de Savoie F CHAMBER01 2 / 9
FR Université Lumière Lyon 2 F LYON02 2 / 9
FR Université Paris 13 (Paris-Nord) F PARIS013 2 / 9
FR Université Paul Valéry, Montpellier III F MONTPEL03 2 / 9
FR Université Rennes 2 F RENNES02 4 / 5

 

031 Genusvetenskap – Taru Leppänen

Rekommenderad utbytestid: andra årets vår och fjärde året

CH  Université de Geneve CH GENEVE01 2 / 5
DE Goethe-Universität Frankfurt am Main D FRANKFU01 3 / 5
E Universitat Autònoma de Barcelona D BARCELO02 2 / 5
 I Università degli studi di Padova  I PADOVA01 3 / 6
UK University of York UK YORK01 1 / 3

 

022 Historia – Laura Hollsten

Rekommenderad utbytestid: andra årets vår och fjärde året

CZ University of West Bohemia in Pilzen CZ PLZEN01 2 / 9
DE Universität Bayreuth D BAYREUT01 2 / 9
DE Universität Leipzig D LEIPZIG01 2 / 9
SE Högskolan i Dalarna S FALUN01 2 / 5
SE Umeå universitet S UMEA01 2 / 9
SE Uppsala universitet S UPPSALA01 1 / 9
 PL University of Gdansk PL GDANSK01 2 / 9

 

022 Konstvetenskap – Marie-Sofie Lundström

Rekommenderad utbytestid: fjärde året (och tredje årets vår)

DK   Århus universitet DK AARHUS01 2 / 9
IT Università degli studi di Milano I MILANO01 2 / 5
IT Università LUMSA di Roma I ROMA04 2 / 9
SE Uppsala Universitet S UPPSALA01 1 / 9

 

022 Litteraturvetenskap – Katja Sandqvist

Rekommenderad utbytestid: tredje året

DE Univesität Bonn D BONN01 2 / 9
NL Rijksuniversiteit Groningen NL GRONING01 1 / 9

 

022 Logopedi – Viveka Lyberg Åhlander

Rekommenderad utbytestid: fjärde året

DE Universität Potsdam  D POTSDAM01 2 / 9
DK Syddansk universitet DK ODENSE01 2 / 9
HU Eötvös Lorand University HU BUDAPES01 1 / 9
SE Göteborgs universitet S GOTEBORG01 2 / 5
SE Linköpings universitet S LINKOPI01 3 / 5

 

022 Musikvetenskap – Johannes Brusila

Rekommenderad utbytestid: andra och tredje året

NO   Universitetet i Bergen N BERGEN01  2 / 9
SE   Högskolan i Dalarna S FALUN01  2 / 9

 

031 Psykologi – Petra Grönholm-Nyman

Rekommenderad utbytestid: tredje årets höst, även andra tider

DE Julius-Maxinilian-Universität Würzburg D WURZBUR01 2 / 9
ES Universitat de Barcelona E BARCELO01 3 / 9
HU Eötvös Lorand University HU BUDAPES01 1 / 9
I Università degli studi di Pavia I PAVIA01 1 / 9
S Stockholms universitet S STOCKHO01 3 / 9

 

022 Religionsvetenskap – Peter Nynäs

Rekommenderad utbytestid: andra och fjärde året

CZ Charles University in Prague CZ PRAHA07 2 / 9
S Södertörns högskola S HUDDING01 1 / 5

 

023 Svenska – Marie-Louise Lind Sørensen

Rekommenderad utbytestid: andra och fjärde året

DE Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg D ERLANGE01 2 / 9

 

022 Teologi – Pekka Lindqvist

Rekommenderad utbytestid: tredje årets höst och fjärde året

AT Katolische Privatuniversität Linz A LINZ11 2 / 9
DE Albert-Ludwigs-Universität Freiburg D FREIBUR01 2 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 5
DE Universität Leipzig D LEIPZIG01 2 / 9
DE Philipps-Universität Marburg D MARBURG01 2 / 5
DE Westfälische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER01 2 / 5
N MF Vitenskapelig høyskole for teologi N OSLO40 3 / 5
NL Rijksuniversiteit Groningen NL GRONING01 2 / 9
SE Enskilda högskolan Stockholm S STOCKHO25 2 / 5
SE Örebro teologiska högskola S OREBRO04 2 / 5
SK Comenius university in Bratislava SK BRATISL02 2 / 9

 

023 Tyska – Christopher Schmidt

Rekommenderad utbytestid: andra och tredje årets vårterminer

CH Universität Bern CH BERN01 2 / 5
CH Zürich University of Applied Sciences CH WINTERT03 2 / 5
DE Albert-Ludwigs-Universität Freiburg D FREIBUR01 1 / 9
DE Europa-Universität Flensburg D FLENSBU01 2 / 5
DE Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) D FRANKFU08 1 / 5
DE Friedrich Schiller Universität Jena D JENA01 2 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 5
DE Katolische Universität Eichstätt D EICHSTA01 8 / 9
DE Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg D HALLE01 2 / 9
DE Technische Universität Braunschweig D BRAUNSC01 2 / 5
DE Technische Universität Chemnitz D CHEMNIT01 1 / 5
DE Technische Universität Darmstadt D DARMSTA01 2 / 9
DE Technische Universität Dresden D DRESDEN02 10 / 9
DE Universität Bremen D BREMEN01 1 / 9
DE Universität Heidelberg D HEIDELB01 2 / 5
DE Universität Hildesheim D HILDESH01 2 / 9
DE Universität Köln D KOLN01 2 / 5
DE Unversität Regensburg D REGENSB01 2 / 5
DE Universität Siegen D SIEGEN01 2 / 9

 

Fakultetsallmänna avtal (FHPT)

DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel D KIEL01 2 / 9
FR Université de Rennes 2 F RENNES02 2 / 5
FR Université Lumière Lyon 2 F LYON02 4 / 9
FR Université Paris Sorbonne F PARIS004 4 / 5
NL Rijksuniversiteit Groningen
(ej psykologi)
NL GRONING01 1 / 9

 

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

 

Landskod Universitetets namn Erasmus kod platser / max antal månader

 

051 Biovetenskaper – Tiina Salminen, Peter Mattjus & Annika Meinander, Christoffer Boström

Rekommenderad utbytestid: fjärde året

AT Technische Universität Graz
A GRAZ02 2 / 5
AT Universität Innsbruck A INNSBRU01  2 / 5
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 9
DE Universität Bayreuth D BAYREUT01 1 / 9
DE Universität Leipzig D LEIPZIG01 2 / 9
DE Universität Ulm D ULM01 2 / 9
DE Universität zu Köln D KOLN01 2 / 5
ES Universidad Complutense de Madrid E MADRID03 2 / 9
ES Universidad del Pais Vasco, Bilbao E BILBAO01 2 / 5
FR Université de Rouen F ROUEN01 2 / 5
NL Technische Universiteit Eindhoven NL EINDHOV17 2 / 9
RS University of Novi Sad (doktorander) RS NOVISAD02 2 / 5
UK University of Surrey UK GUILDFO01 1 / 9

 

051 Farmaci – Jessica Rosenholm

Rekommenderad utbytestid: femte årets höst

EE University of Tartu EE TARTU02 2 / 9
HU University of Szeged HU SZEGED01 4 / 5
 N Universitetet i Oslo N OSLO01 2 / 5
PL Medical University of Gdansk PL GDANSK03 2 / 9
SE Umeå universitet S UMEA01 3 / 9
SE Uppsala universitet S UPPSALA01 2 / 5
SI University of Ljubljana SI LJUBLJA01 3 / 6

 

053 Fysik – Torbjörn Björkman

Rekommenderad utbytestid: fjärde årets vår

D Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 2 / 9
IT Università degli studi di Bari Aldo Moro I BARI01 2 / 9

 

053 Geologi – Olav Eklund

Rekommenderad utbytestid: flexibelt

DE Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 2 / 9
SE Göteborgs universitet S GOTEBORG01 2 / 9

 

61 Informationsteknologi – Ivan Porres

Rekommenderad utbytestid: tredje årets höst och fjärde årets vår, i övrigt flexibelt

B KU Leuven B LEUVEN01 2 / 5
CZ Masaryk University CZ BRNO05 2 / 9
DE Universität Hildesheim D HILDESH01 2 / 5
EE Tallinn University of Technology EE TALLINN04 2 / 5
ES Universitat de les illes Balears E PALMA01 3 / 9
ES Universidad de Granada (ETSIIT)
E GRANADA01 2 / 9
ES Universidad Politécnica de Valencia E VALENCI02 2 / 9
FR Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique F ROUEN07 8 / 9
FR INSA, Lyon F LYON12 2 / 9
FR INSA, Rennes F RENNES10 2 / 9
FR Université de Franche-Comté F BESANCO01 2 / 9
FR Université Toulouse III Paul Sabatier F TOULOUS03 5 / 5
IS Haskolinn i Reykjavik IS REYKJAV05 4 / 5
IT Universitá degli studi dell’Aquila I L-AQUIL01 3 / 9
NL TU Eindhoven NL EINDHOV17 3 / 9
RO Universitatea ”Politehnica” din Bucuresti RO BUCURES11 2 / 9
S Mälardalens universitet S VASTERA01 4 / 5

 

071 Kemi samt Kemi- och processteknik – Patrik Henelius, Johan Bobacka, Jouko Peltonen, Anna Sundberg, Dmitry Murzin, Anders Brink, Henrik Saxén

Rekommenderad utbytestid: fjärde året

AT Technische Universität Graz A GRAZ02 2 / 5
AT Universität für Bodenkultur Wien A WIEN03 4 / 5
B KU Leuven B LEUVEN01 2 / 5
CH Universität Bern CH BERN01 1 / 9
CZ University of Chemistry & Technology CZ PRAHA01 2 / 5
CZ University of Pardubice CZ PARDUB01 3 / 9
DE Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
D ERLANGE01 2 / 5
DE RWTH Aachen University D AACHEN01 2 / 9
DE Julius-Maximilians-Universität Würzburg D WURZBUR01 2 / 5
DE Technische Universität Dresden D DRESDEN02 1 / 9
DE Universität Paderborn D PADERBO01 2 / 9
DE Universität Stuttgart D STUTTGA01 2 / 5
DE Universität Ulm D ULM01 4 / 9
EE Tartu Ülikool EE TARTU02 2 / 9
EE Tallinn University of Technology (TalTech)  EE TALLINN04 2 / 5
ES Universidad Complutense de Madrid E MADRID03 1 / 9
ES Universidad de Valladolid E VALLADO01 2 / 9
FR Institut Polytechnique de Bordeaux F BORDEAU54 2 / 9
FR INSA de Rouen F ROUEN08 2 / 9
HR University of Zagreb HR ZAGREB01 3 / 5
IT Università degli studi di Padova
I PADOVA01 2 / 9
IT Università di Napoli Federico II (doktorander) I NAPOLI01 2 / 9
NL TU Delft NL DELFT01 2 / 5
PL Poznan University of Technology PL POZNAN02 3 / 5
PL University of Warsaw PL WARSAW01 2 / 9

 

054 Matematik – Mikael Lindström

Rekommenderad utbytestid: tredje och fjärde året

D Christian-Albrechts-Universität zu Kiel D KIEL01 2 / 5
D Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 2 / 9
ES Universitat de les Illes Baleares E PALMA01 1 / 6
GR University of Thessaly G VOLOS01 2 / 5
PL Adam Mickiewicz University PL POZNAN01 2 / 9

 

 

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

 

Landskod Universitetets namn Erasmus kod platser / max antal månader

 

Ämneskoordinator: Tuija-Liisa Pohja

Rekommenderade utbytestider: Studerande antagen till EK/EM och PK/PM-examen: Kandidatexamen: 2:a årets vår. Magisterexamen: 1:a årets vår. Studerande antagen till EM/PM-examen: 2:a årets höst

041 Företagsekonomi

AT Universität Klagenfurt A KLAGENF01  2 / 9
BE Katholieke Universiteit Leuven (Bryssel) B LEUVEN01  4 / 5
DE Friedrich Schiller Universität Jena D JENA01  4 / 5
DE Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 2 / 9
DE Goethe Universität Frankfurt am Main D FRANKFU01 3 / 5
DE Julius-Maximilians-Universität Würzburg D WURZBUR01 2 / 5
DE Universität Bamberg D BAMBERG01 4 / 9
DE Universität Ulm D ULM01 2 / 9
DE Westfälische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER01 2 / 9
ES Universidad de Granada E GRANADA01 1 / 9
ES Universitat de Barcelona E BARCELO01 4 / 5
FR Université Montpellier 1 (MOMA)
F MONTPEL54 4 / 5
GR Athens University of Economics and Business G ATHINE04 3 / 5
IT Università degli studi di Firenze I FIRENZE01 2 / 9
IT Università degli studi di Siena I SIENA01 2 / 5
IT Università degli studi di Trento I TRENTO01 3 / 5
 N Handelshöjskolen BI N SANDVIK02 2 / 5
N Norges Handelshöyskole – NHH N BERGEN02 4 / 5
NL Rijksuniversiteit Groningen NL GRONING01 2 / 5
NL Universiteit Twente NL ENSCHEDE01 4 / 5
PL Warsaw School of Economics PL WARSAW03 2 / 5
S Stockholms universitet S STOCKHO01 4 / 5

 

061 Informationssystem

D Westfälische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER01 2 / 9
IT Università degli Studi di Trento  I TRENTO01 3 / 5
NL Technische Universiteit Delft NL DELFT01 2 / 9

 

032 Informationsvetenskap

Rekommenderad utbytestid: Flexibelt

 A Karl-Franzens-Universität Graz A GRAZ01 2 / 5
CZ Charles University in Prague CZ PRAHA07 2 / 5
HU Eötvös Lorand University, Budapest HU BUDAPES01 2 / 5
IS Háskoli islands (doktorander) IS REYKJAV01 1 / 5
PL Jagiellonian University, Krakow PL KRAKOW01 1 / 5

 

041 Nationalekonomi

Rekommenderad utbytestid: Andra årets höst och färde årets vår

DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel D KIEL01 2 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 4 / 5
DE Julius-Maximilians-Universität Würzburg D WURZBUR01 2 / 5
FR Université de Strasbourg F STRASBO48 3 / 9
SK University of Economics in Bratislava SK BRATISL03 2 / 9

 

031 Offentlig förvaltning

SE Göteborgs universitet S GOTEBOR01 5 / 5

 

042 Rättsvetenskap

BE Université de Liege B LIEGE01 2 / 5
DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel D KIEL01 2 / 5
DE Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) D FRANKFU08 2 / 5
DE Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg D ERLANGE01 2 / 5
DE Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 2 / 9
ES Universidad Carlos III de Madrid E MADRID14 2 / 9
ES Universidad de Cantabria E SANTAND01 1 / 9
ES Universidad de Deusto E BILBAO02 4 / 5
IT Università degli Studi di Urbino I URBINO01 1 / 9
IRL National University of Ireland, Galway IRL GALWAY01 2 / 9
N Universitetet i Söröst-Norge N KONGSBE02 2 / 5

 

031 Sociologi

DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 9
IT Universitá degli studi di Trento I TRENTO01 2 / 5

 

031 Statskunskap

BE Katholieke Universiteit Leuven B LEUVEN01 4 / 5
BE Université de Liege B LIEGE01 2 / 9
DE Georg-August-Universität Göttingen D GOTTING01 2 / 9
DE Universität Bamberg D BAMBERG01 2 / 9
IT Università degli studi di Pavia I PAVIA01 2 / 5
IRL National University of Ireland, Galway IRL GALWAY01 2 / 9

 

 

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

 

Landskod Universitetets namn Erasmus kod platser / max antal månader

 

011 Lärarutbildning/Pedagogik – Ämnesansvarig

Rekommenderad utbytestid: Lärarutbildning på magisternivå, Allmän pedagogik från tredje året, Slöjd- och hushållsvetenskaper 2-4 året, Specialpedagogik fjärde året.

AT Pädagogische Hochschule OÖ, Linz A LINZ03 4 / 5
AT Pädagogische Hochschule Wien A WIEN09 2 / 5
B UC Leuven-Limburg B LEUVEN18 2 / 5
CH Pädagogische Hochschule Zentralschweiz CH LUZERN02 4 / 5
CH Pädagogische Hochschule Zug CH ZUG01 2 / 5
DE Europa-Universität Flensburg D FLENSBU01 2 / 5
DE Philipps-Universität Marburg D MARBURG01 5 / 5
DE Pädagogische Hochschule Ludwigsburg D LUDWIGB01 2 / 5
DK Via University College DK RISSKOV06 2 / 5
ES Ces Don Bosco, Universidad de Complutense de Madrid E MADRID03 4 / 5
ES Universidad de Complutense de Madrid E MADRID03 2 / 5
ES Universitat de Barcelona E BARCELO01 4 / 5
ES Universitat de Lleida E LLEIDA01 2 / 5
ES Universitat Internacional de Catalunya E BARCELO24 2 / 5
N Högskolen i Volda N VOLDA01 2 / 5
N Universitetet i Söröst-Norge N KONIGSBE02 1 / 5
SE Linköpings universitet S LINKOPI01 2 / 5
SE Stockholms universitet
S STOCKHO01 3 / 9
UK Plymouth University UK PLYMOUTH01 2 / 5

 

011 Småbarnspedagogik – Mia Heikkilä

Rekommenderad utbytestid: 3 årets höst, flexibelt

EE Tallinn University EE TALLINN05 2 / 5
N Dronning Mauds Minne N TRONDHE06 2 / 6
N Nord universitet N BODO04 5 / 5
S Göteborgs universitet S GOTEBOR01 2 / 5
S Uppsala universitet S UPPSALA01 4 / 5

 

031 Socialpolitik, Statskunskap och Utvecklingspsykologi – Mikael Nygård, Johan Korhonen

Rekommenderad utbytestid: andra och fjärde årets vår

DE Universität Osnabrück D OSNABRU01 3 / 9
E Universitat Jaume I E CASTELL01 1 / 5
HU Eötvös Lorand University, Budapest HU BUDAPES01 2 / 5
 I Universitá degli studi di Milano-Bicocca I MILANO16 2 / 9
 I Università degli studi di Pavia I PAVIA01 1 / 9
 PL Adam Mickiewicz University PL POZNAN01 1 / 9
 UK Plymouth University UK PLYMOUTH01 2 / 5

 

091 Vårdvetenskap – Lisbeth Fagerström

Rekommenderad utbytestid: flexibelt

N Universitetet i Sørost-Norge N KONGSBE02) 2 / 5
TR Akdeniz University TR ANTALYA01 3 / 5

 

 

Allmänna avtal  – för samtliga studerande

CH Universität Basel CH BASEL01 2 / 5
CH Universität Zürich CH ZURICH01 2 / 5
DE Europa-Universität Flensburg D FLENSBU01  2 / 5
DE Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
(Historia, statskunskap)
D FRANKFU08 1 / 5
DE Universität Bamberg D BAMBERG01 2 / 9
NL Vrije Universiteit Amsterdam NL AMSTERD02 4 / 5
NL Universiteit Twente NL ENSCHEDE01 4 / 5
 UK  University of East Anglia UK NORWICH01 4 / 5

 

CHARM-EU

CHARM-EU är en europeisk universitetsallians som Åbo Akademi är medlem i från år 2023. Akademistuderande kan söka om en studieplats för en eller två terminer vid något av följande universitet. Samtliga ämnen är möjliga att studera vid ett CHARM-EU universitet om inte begränsningar nämns inom parentes.

Ansökan görs på samma sätt som inom Erasmus-programmet.

DE Hochschule Ruhr West (6 stud, not Master in Business Administration)
DE Julius-Maximilian Universität Würzburg (3 stud/ämne, not Pharmacy, Psychology, Media Communication)
ES Universitat de Barcelona (1 stud/år eller 2 stud/termin, not Health sciences)
FR Université de Montpellier (10 stud/år)
HU Eötvös Lorànd University (1 stud/semester or 2 stud/spring semester/study program)
IRL Trinity College Dublin (10 stud/semester or 5 stud/ full year, not Law, Business, Psychology, English)
NL Utrecht University (2 stud)

 

 

Coimbra Group SEN – för samtliga studerande

Coimbra Group Student Exchange Network började med sin verksamhet läsåret 2000-2001. Akademistuderande kan söka om en studieplats för en eller två terminer vid något av följande universitet. Samtliga ämnen är möjliga att studera vid ett Coimbra gruppsuniversitet om inte begränsningar nämns inom parentes.

Ansökan görs på samma sätt som inom Erasmus-programmet.

Har man varit på utbyte vid något av Coimbra Group universiteten och kunnat visa att man har haft nytta av sin utbytesvistelse i arbetet med pro gradun, kan man söka om Coimbra Group Ahrenberg stipendiet på 5 000 EUR, som årligen ges till en examinerad vid något av CG universiteten.

AT Karl-Franzens-Universität Graz (2 stud, not lab placements, Pharmacy)
CH University of Genéve (2 stud, not Primary education, Communication)
DE Friedrich-Schiller-Universität Jena (2 stud)
DE Universität zu Köln (1 stud, not Business and Economics)
DE Julius-Maximilian Universität Würzburg (10 stud, not Pharmacy)
DE Universität Heidelberg (1 stud, not Pharmacy, Molecular Biorechnology)
ES Universidad de Granada (1 stud, not Health sciences)
ES Universidad de Salamanca ( 2 stud)
ES Universitat de Barcelona (1 stud/år eller 2 stud/termin)
FR Université de Poitiers (2 stud)
HU Eötvös Lorànd University (1 stud)
IT Università degli Studi di Padova (2 stud)
IT Università degli Studi di Pavia (2 stud, not Psychology)
IT Università degli Studi di Siena (2 stud)
IRL Trinity College Dublin (2 stud)
LT Vilnius University (2 stud)
NL Rijksuniversiteit Groningen (1 stud/termin, not Business & Economics, Law, Pharmacy, not Master programmes)
PT Universidade de Coimbra (4 stud)
PL Jagellonian University in Krakow (2 stud, not Pharmacy)
RO Universitatea Alxeandru Ioan Cuza of Iasi (obegränsat antal)
UK Durham University (1 stud, not English, History, Obs! helårsplats)

 

Ansökningstid 3 februari
Platser/Längd termin / läsår
Stipendium Eur 490 eller 540 / mån
Nivå andra-femte året, även för doktorander

Uppdaterad 16.1.2023