Skriv här det du söker efter!

Afrika

Afrika

ISEP Exchange

Presentation om ISEP från infotillfällena

Via International Student Exchange Program ISEP får varje år 10-12 ÅA-studerande möjlighet till utbytesstudier vid ISEP-universitet i USA och resten av världen. Utbyten i Europa går inte via ISEP utan alltid via våra andra avtal. Kolla på www.isepstudyabroad.org vilka möjligheter du har som studerande vid Åbo Akademi (skriv Abo Akademi i deras sökmotor).

 

Deltagaravgiften för programmet är 2 800 euro/termin (ÅA fakturerar kort före utbytet) vilket ger mat och bostad samt befrielse från terminsavgifter. Därutöver tillkommer ISEP:s ansökningsavgift (100 USD), ISEP:s placeringsavgift (325 USD), ev. språktest (TOEFL-test/IELTS-test ca 250 euro), samt kostnader för ISEP:s obligatoriska försäkring (minst 86 USD per utbytesmånad), resor, visum, studiematerial och andra personliga utgifter.

ÅA beviljar ett stipendium på 1800 euro/termin för studerande som åker via ISEP till Nordamerika. De som väljs ut att delta i programmet betalar ansökningsavgiften innan ansökan behandlas av ISEP. Placeringsavgiften betalas då ISEP placerat ut sökanden vid ett lämpligt universitet, vanligtvis i april/oktober.

Bekanta dig med de deltagande institutionernas utbud och nivå, samt eventuella ämnesbegränsningar och förhandskrav. Vid val av universitet, beakta noggrant hur ISEP bedömer placeringsmöjligheten (excellent, very good, good, limited, very limited chance of placement) och välj alternativ ur olika kategorier för att öka dina chanser till placering.

Ansökan och urvalskriterier

Ansökan om utbytesstudier via ISEP görs parallellt internt inom ÅA och i ISEP:s elektroniska system (deadline 03.02.2023). Kontakta Internationella ärenden för att diskutera dina planer och få användarnamn och lösenord till ISEP:s system.

•  ÅA:s elektroniska ansökningsblankett  ifylld och utskriven, inlämnad inom deadline till Internationella ärenden

•  ISEP:s elektroniska ansökan  komplett och insänd elektroniskt, ansökningsavgiften betald

•  Bilagor:  godkända studieplaner för alla universitet man söker till, motiveringsbrev (till första prioritet), studieprestationsutdrag på engelska, passkopia, två rekommendationer (elektroniska  Academic Reference Form samt rekommendationsbrev) av akademisk lärare eller professor.

Kunskaper i engelska eller mottagarlandets språk bör framgå av studieprestationsutdraget. Ifall du inte har avlagt kursen i engelska vid CSK bör du istället lämna in ett språkintyg utgivet av CSK (avgiftsbelagt), samt ISEP-blanketten  Language proficiency report ifylld. Ifall du blir nominerad för utbytet bör du dessutom uppfylla mottagaruniversitetets språkkrav vilket i de flesta fall innebär antingen språkintyg från CSK (avgiftsbelagt) eller t.ex. TOEFL-test eller IELTS-test. TOEFL- och IELTS-testen är avgiftsbelaga, se priser och testtider på www.ets.org/toefl/ibt/register  samt https://www.ielts.org/

Avlägg gärna testet redan på hösten för att öka dina chanser!

Ansökningstid ISEP:s elektroniska ansökan i januari
ÅA:s interna deadline 03.02.2023
Platser/Längd ISEP 0-2/termin
Kostnad ISEP ansöknings- och placeringsavgifter
Programkostnad 2 800 euro/termin
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje-femte året

 

SYDAFRIKA

Stellenbosch University, Sydafrika

Stellenbosch University, grundat 1866 med ca 30 000 studenter, är beläget i provinsen Västra Kapprovinsen (WC) i västra Sydafrika. Undervisningsspråk är afrikaans och engelska.

Utbytesstuderande väljer kurser inom det reguljära utbudet och kompletterar vid behov med kurser från GEP (Global Education Programmes). Information om universitetet finns på: www.sun.ac.za och specifikt på Stellenboschs sidor för utbytesstudenter.

Läsåret är indelat i två terminer: termin 1 från slutet av januari till slutet av juni och termin 2 från mitten av juli till mitten av december.

Avgiften på stellenbosch inkluderar:

  • Exchange Administrative Fee (ca 500 euro) – mer information här
  • Deltagaravgift på 2200€ per termin. För avgifter får man studieplats och boende på campus

Avtalet förutsätter balans mellan antalet inkommande och utresande studenter.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

  • motiveringsbrev på engelska
  • språkintyg
  • en rekommendation
  • studieprestationsutdrag på engelska

Information för studerande hittar ni här.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 2 platser/en termin var
Stipendium 1 800 euro/termin
Deltagaravgiften 2200 euro/termin
Nivå tredje-femte året

 

University of KwaZulu-Natal, Sydafrika

University of KwaZulu-Natal har ca 30 000 studenter och är beläget i hamnstaden Durban, vid den sydöstra kusten i Sydafrika.

Undervisningen sker på engelska på fyra campus och fakulteter: College of Humanities, College of Agriculture, Engineering & Science, College of Health Sciences och College of Law and Management Studies. Kursutbudet hittar man i College Handbooks. Information om universitetet för utbytesstuderande finns på UKZN sidor för internationella ärenden.

Läsåret är indelat i två terminer: termin 1 från februari till juni och termin 2 från juli till november. Programkostnaden är 2 500 euro/termin, för avgiften får man studieplats och bostad vid University of KwaZulu-Natal. Dessutom tillkommer avgifter för föreläsningsmaterial m.m..

Avtalet förutsätter balans mellan antalet inkommande och utresande studenter.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

  • motiveringsbrev på engelska
  • språkintyg (IELTS/ TOEFL)
  • två rekommendationer
  • studieprestationsutdrag på engelska
Ansökningstid 03.02.2023
1 plats/en termin
Deltagaravgift 2 500 euro/termin
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje-femte året

 

Uppdaterad 9.12.2022