Skriv här det du söker efter!

Afrika

Afrika

Du kan åka på utbyte till Afrika antingen via våra bilaterala avtal (se nedan), eller via ISEP (International Student Exchange Programe). ISEP är ett utbytesnätverk med över 300 universitet i över 50 länder. Läs mer om ISEP här.

Ansökningsdeadline för läsåret 2024-2025

Deadline för att lämna in ansökan i ÅA:s interna ansökningsrunda för läsåret 2024-25 är 2.2.2024, kl 15.00. Ansökan görs i SoleMove. Om du vill åka på utbyte först på vårterminen 2025 gäller alltså samma deadline.

Ansökan

Läs mer om Åbo Akademis interna ansökan för utbytesstudier här. Följande bilagor krävs för ansökan till samtliga universitet i Sydafrika via Åbo Akademis bilaterala avtal:

 • undertecknad studieplan
 • motiveringsbrev på engelska
 • engelska språkintyg från språkcentret för Stellenbosch, notera att University of KwaZulu-Natal kräver standardiserat nivåtest i engelska (t.ex. TOEFL eller IELTS).
 • en rekommendation från akademisk personal vid ÅA
 • studieprestationsutdrag på engelska
 • fotografi

Studerande ansöker först internt i ÅA:s ansökningsrunda via SoleMove (deadline 2.2.2024). Därefter nominerar ÅA studerande till värduniversitetet och de nominerade studerandena får sedan närmare information om ansökningsprocessen till värduniversitetet direkt från dem. Ansökan till värduniversitetet kräver ytterligare bilagor som varierar enligt universitet.

SYDAFRIKA

Stellenbosch University, Sydafrika

Stellenbosch University med ca 30 000 studenter, är beläget i Western Cape i sydvästra Sydafrika. Undervisningsspråken är afrikaans och engelska.

Utbytesstuderande väljer bland kurser inom det reguljära utbudet som erbjuds av flera olika fakultet, och kompletterar vid behov med kurser från GEP (Global Education Programmes). Läs mer om kurserna vid SU här. För närmare information beträffande val av kurser samt kurskoder, se här. OBS! Utbytesstuderande kan inte gå kurser vid fakulteten ”Medicine and health sciences”.

Läs mer om utbyte till Stellenbosch här.

När man åker på utbyte till Stellenbosch behöver man betala en deltagaravgift samt en administrativ avgift.

 • Deltagaravgift på 2200€ per termin. Betalas till ÅA innan utbytet. För avgiften får man studieplats och boende på campus. SU ordnar boendet för inkommande utbytesstuderande från ÅA.
 • Exchange Administrative Fee (ca 500 euro) som betalas direkt till Stellenbosch. Avgiften kan utnyttjas för bl.a. gymmedlemskap, IT-tjänster, kopiering etc. Mer information här.

Läsåret är indelat i två terminer: termin 1 från början av februari till juni och termin 2 från mitten av juli till november-december beroende på vilka prov man skriver. För närmare information beträffade det akademiska läsåret, se här.

Ansökningstid 02.02.2024
Platser/Längd 2 platser/en termin var
Stipendium 1 800 euro/termin
Deltagaravgiften 2200 euro/termin
Nivå andra – femte året

 

University of KwaZulu-Natal, Sydafrika

University of KwaZulu-Natal har ca 30 000 studenter och är beläget i hamnstaden Durban, vid den sydöstra kusten i Sydafrika.

Undervisningen sker på engelska på fyra campus och fakulteter: College of Humanities, College of Agriculture, Engineering & Science, College of Health Sciences och College of Law and Management Studies. Kursutbudet hittar man i College Handbooks. Information om universitetet för utbytesstuderande finns på UKZN sidor för internationella ärenden.

Läsåret är indelat i två terminer: termin 1 från februari till juni och termin 2 från juli till november. Programkostnaden är 2 200 euro/termin, för avgiften får man studieplats och bostad vid University of KwaZulu-Natal. Dessutom tillkommer avgifter för föreläsningsmaterial m.m..

Avtalet förutsätter balans mellan antalet inkommande och utresande studenter.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg (IELTS/ TOEFL)
 • två rekommendationer
 • studieprestationsutdrag på engelska
Ansökningstid 02.02.2024
1 plats/en termin
Deltagaravgift 2 200 euro/termin
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje-femte året

 

Uppdaterad 29.2.2024