Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ronald Österbacka fortsätter som ordförande för universitetskollegiet

Det nya universitetskollegiet höll sitt konstituerande möte måndagen den 10 januari. Kollegiet valde inom sig professor Ronald Österbacka till ordförande, som även var ordförande för det förra kollegiet. Amanuens Kristina Granstedt-Ketola blev vald till kollegiets vice ordförande.

Universitetskollegiet utsåg också medlemmarna till sitt beredningsutskott, det vill säga det organ som förbereder de ärenden kollegiet tar upp till behandling. I utskottet sitter båda ordförande och en representant från varje medlemsgrupp. Till utskottet valdes professor Elina Pirjatanniemi, biträdande professor (tenure track) Jan Antfolk och teknologie studerande Axel Wilson.

Den 20 januari håller kollegiet en frågestund med de fyra rektorskandidaterna. Frågestunden streamas för hela universitetssamfundet. Mera information om det kommer senare.

Universitetskollegiet valdes i höstas för perioden 1.1.2022–31.12.2024. Universitetskollegiet utser bland annat universitetets styrelse, fastställer universitetets bokslut och verksamhetsberättelse och väljer revisorer för universitetet.