Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi valde nytt universitetskollegium

Åbo Akademi har valt nytt universitetskollegium för perioden 1.1.2022–31.12.2024.

Universitetskollegiet har 24 ordinarie medlemmar med personliga suppleanter. Akademins professorer representeras i kollegiet av åtta medlemmar. Forskare, lärare och övrig personal representeras av åtta medlemmar. Studentkåren utser åtta studentrepresentanter.

Det nya universitetskollegiets sammansättning:

Professorer

Ronald  Österbacka (suppleant Leena Hupa)
Michaela Pörn (suppleant Patrick Jern)
Elina Pirjatanniemi (suppleant Wilhelm Barner-Rasmussen)
Lea Sistonen (suppleant Edvard Johansson)
Carsten Anckar (suppleant Margareta Björklund-Sänkiaho)
Meri Larjavaara (suppleant Viveka Lyberg Åhlander)
Holger Weiss (suppleant Anette Hallin)
Johan Lilius (suppleant Jan Saarela)

Forskare, lärare och övrig personal

Ole Karlsson (suppleant Anna Widlund)
Johan Werkelin (suppleant Olli Lagerspetz)
Mårten Björkgren (suppleant Astrid Huopalainen)
Jerker Björkqvist (suppleant Anna Törnroos-Remes)
Jan Antfolk (suppleant Johanna Hedenborg)
Eva Henriksson (suppleant Pia Sjöblom)
Kristina Granstedt-Ketola (suppleant Linnea Henriksson)
Johanna Lindblom (suppleant Kimmo Rautanen)

Studerande

André La Face (suppleant Ines Latvala)
Axel Wilson (suppleant Casimir Ruohomaa)
Emma Löfdahl (suppleant Pernilla Bagge)
Ida Nordell (suppleant William Törnqvist)
Ida Wikman (suppleant Maisa Niemi)
Matilda Mäkelä (suppleant Antonia Holmgren)
Markus Hakala (suppleant Samuel Skrifvars)
Felix Räykkylä (suppleant Demitra Ahlskog)

Om universitetskollegiets uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen. Universitetskollegiet utser bland annat universitetets styrelse, fastställer universitetets bokslut och verksamhetsberättelse och väljer revisorer för universitetet.

Mera information:

Johan Berg, valnämndens sekreterare
tfn: +358 50 433 2683
e-post: johan.berg@abo.fi