Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Moira von Wright installerades som Åbo Akademis nya rektor

Det nya läsåret vid Åbo Akademi öppnades under högtidliga former med inskription i Vasa onsdagen den 4 september samt inskription och rektorsinstallation i Åbo torsdagen den 5 september.

Högtidligheterna i Åbo inleddes traditionsenligt med gudstjänst i Åbo domkyrka och fortsatte därefter i Gamla Akademihuset där avgående rektorn Mikko Hupa installerade professor Moira von Wright som ny rektor för Åbo Akademi, den 18:e i ordningen.

Mikko Hupa överlät rektorsinsignierna, två silverspiror och rektors kedja, till von Wright som symbol för den värdighet och det ansvar rektorn bär enligt Hupas ord ”att leda och lotsa Åbo Akademi mot nya mål och framgångar”.

I sitt installationstal betonade Moira von Wright tre saker som är viktiga för Åbo Akademi som universitet, men också avgörande för Finlands framtid.

– Det första är de lokalisationer och diskursiva rum där Åbo Akademi verkar. Det andra är akademins särskilda förmågor, det som skiljer ett universitet från anda samhällsinstitutioner, och hur vi utnyttjar och utvecklar det i vår unika pedagogiska form. Det tredje är studenterna, som med undran och entusiasm utmanar akademin till att utvecklas.

von Wright framhöll också att Åbo Akademi inte står och ser på när samhällets förändras. Ett svenskt universitet för hela Finland kan inte nöja sig med att försörja en krympande svenskspråkig befolkning med utbildade tjänstemän och professionella.

– Jag är övertygad om att vi behöver skapa en ny berättelse om Åbo Akademi som hela Finlands svenska universitet. För att lyckas måste vi tänka bort den politiska tankefigur som är så dominerande i dag, där språk identifieras med vissa grupper, och där grupper ställs mot varandra. Vår nya berättelse måste formuleras på en annan arena än den där identitetspolitiken och fördelningspolitiken tar form. Det samtalet påbörjas här inom akademins vardag, sade von Wright.

Klicka här för att läsa rektor Moira von Wrights installationstal i sin helhet. 

Klicka här för att läsa studentkårens hälsning framförd av styrelseordförande Anna Oksanen.

Pris och stipendier som delades ut vid läsårsöppningen. 

Klicka här för pressbilder från inskriptionen. Foto ÅA/Robert Seger

För mer information, kontakta:

Johan Berg, ledningens assistent
tfn +358 50 433 2683
johan.berg@abo.fi