Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Lea Sistonen och John Eriksson får betydande finansiering från Jane och Aatos Erkkos stiftelse

 

Lea Sistonens och John Erikssons forskargrupper vid Åbo Akademi får 968 000 euro för ett forskningsprojekt som syftar till att specifikt eliminera cancerformer som uppstår på grund av människans papillomavirus.

 Människans papillomavirus (HPV) hör till de virus som de flesta av oss utsätts för under sin livstid. HPV-infektion är den viktigaste riskfaktorn för livmoderhalscancer och 90 procent av alla livmoderhalscancrar är resultatet av HPV-infektioner. HPV orsakar också i allt högre grad andra typer av cancer, såsom cancer i mun- och halsregionen och dessutom förorsakar det även olika slags vårtor eller papillom. 

Trots att HPV har enorm betydelse för uppkomsten av olika slags tumörer finns det för närvarande ingen botande läkemedelsbehandling tillgänglig för behandling av HPV-infektion eller de sjukdomar dessa infektioner förorsakar. Även om nationella vaccinationsprogram i rika länder har minskat spridningen av HPV och minskat förekomsten av cancer i vissa målgrupper kommer HPV-positiva cancerformer att fortsätta att vara ett mycket stort problem, särskilt eftersom det inte finns några läkemedel tillgängliga för att behandla dem när cancerutvecklingen har börjat. 

 Vi har i våra senaste studier funnit ett helt nytt sätt att eliminera HPV-infekterade celler och därmed förhindra utvecklingen av cancerformer som orsakas av HPV. I en banbrytande studie visade vi att en naturligt förekommande förening (anisomelinsyra), liksom syntetiska derivat som vi utvecklat utgående från denna förening effektivt bryter ned HPV:s så kallade onkoproteiner, E6 och E7, det vill säga cancerframkallande proteiner i viruset som är kända för att ha en central roll i att befrämja utvecklingen av HVP-positiva cancerformer, säger John Eriksson, professor i biologi och särskilt cellbiologi vid Åbo Akademi.  

 – Utöver detta har vår forskargrupp hittat en mekanism som avsevärt minskar stresstoleransen hos cancerceller och därmed deras livskraft baserat på de cellers försvarsmekanismer som ansvarar för att reglera genläsning vid stresstillstånd. I detta projekt som finansieras av Jane och Aatos Erkkos stiftelse använder vi våra tidigare fynd i syfte att utveckla en molekylbaserad kombinationsbehandling som specifikt eliminerar de cancerbefrämjande tillväxtmekanismer som nämns ovan. Huvudmålet med projektet är att hitta nya terapier för att bota tumörer orsakade av HPV-infektion, säger Lea Sistonen, professor i cell- och molekylärbiologi vid  Åbo Akademi.  

 

Mera information: 

Professor Lea Sistonen
Telefon: 02-215 3311
e-post: lea.sistonen@abo.fi
 

ProfessorJohn Eriksson
Telefon: 02-215 3313
e-post: john.eriksson@abo.fi