Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Jane ja Aatos Erkon säätiö rahoittaa Lea Sistosen ja John Erikssonin tutkimusta 

 

Lea Sistosen ja John Erikssonin tutkimusryhmälle Åbo Akademi:lla on lahjoitettu 968 000 euroa tutkimusprojektille, jonka tarkoituksena on eliminoida erityisesti ihmisen papilloomaviruksen aiheuttamat syövät.  

Ihmisen papilloomavirus (HPV) on yleisimpiä ihmisviruksia ja suurin osa kaikista ihmisistä altistuu elämänsä aikana papilloomavirukselle. HPV-infektio on merkittävin kohdunkaulan syövän riskitekijä ja 90 % kaikista kohdunkaulansyöpätapauksista on seurausta HPV-infektioista. HPV aiheuttaa lisääntyvässä määrin myös muita pahanlaatuisia syöpätyyppe, kuten pään ja kaulan alueen syövät, sekä altistaa syylien eli papilloomien muodostumiselle. Huolimatta sen suuresta merkityksestä erilaisten kasvainten synnylle, HPV-infektion hoitoon ei tällä hetkellä ole saatavilla parantavaa lääkehoitoa.  

Vaikka kehittyneiden maiden kansalliset rokotusohjelmat ovat vähentäneet HPV-leviämistä ja vähentäneet syöpätapauksia tietyissä kohderyhmissä, HPV-positiivisten syövät tulevat jatkossakin olemaan erittäin merkittävä ongelma eritoten koska niiden hoitoon ei tällä hetkellä ole saatavilla lääkkeitä, kun syövän kehittyminen on jo alkanut. 

Tutkimusryhmämme on viimeaikaisissa tutkimuksissaan löytänyt täysin uuden tavan tuhota HPV-infektoituneita soluja ja siten estää HPV:n aiheuttamien syöpien etenemisen. Uraauurtavassa tutkimuksessamme osoitimme, että luonnosta saatava diterpenoidi anisomelihappo sekä sitä kehittämämme synteettiset johdannaiset hajottavat tehokkaasti HPV:n E6 ja E7 onkoproteiineja, joiden tiedetään olevan täysin keskeisiä HVP-positiivisten syöpien syntyä vauhdittavia proteiineja, kertoo John Eriksson, solubiologian professori Åbo Akademi:lla. 

Tämän lisäksi, tutkimusryhmämme on löytänyt syöpäsolujen stressinsietoa ja elinkykyä merkittävästi alentavan mekanismin, joka perustuu geenien luentaa sääteleviin lämpösokkitekijöihin. Tässä Jane ja Aatos Erkon säätiön avustamassa hankkeessamme hyödynnämme aikaisempia havaintojamme, tavoitteena kehittää pienmolekyyleihin perustuva yhdistelmähoitomuoto, joka kohdistuu spesifisesti edellä mainittuihin kasvumekanismeihin. Hankkeen päätavoite on löytää uusia hoitomuotoja HPV-infektion aiheuttamien kasvainten parantamiseen, kertoo Lea Sistonen, solubiologian professori Åbo Akademi:lla.  

 

Lisätietoja: 

Professori Lea Sistonen
Puhelin: 02-215 3311
s-posti: lea.sistonen@abo.fi
 

Professori John Eriksson
Puhelin: 02-215 3313
s-posti: john.eriksson@abo.fi