Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

FA beviljar ÅA en knapp miljon för forskningsinfrastruktur

Finlands Akademi har beslutat om finansiering på sammanlagt 32,4 miljoner euro för att stärka forskningens infrastrukturer. Forskningsinfrastruktur är den reserv av instrument, apparater, datanät, databaser, material och tjänster som möjliggör forskning i olika faser.

Vid Åbo Akademi finansieras fem projekt med sammanlagt 855 000 euro. De fem projekten är:

Eriksson, John: Euro-BioImaging ERIC Headquarters – launching of operations får 229 451 euro för tiden 1.1.2019–31.12.2019.

Johnson, Mark S: EU-OPENSCREEN beviljas 50 111 euro för tiden 1.2.2019–31.01.2022.

Pukonen, Inga: Euro-BioImaging ERIC Headquarters – launching of operations erhåller 212 976 euro för tiden 1.1.2019–31.12.2019.

Sahlgren, Cecilia: Biocenter Finland erhåller 247 949 euro för tiden 1.9.2018–31.12.2019.

Snickars, Martin: Finnish Marine Research Infrastructure FINMARI får 115 500 euro för tiden 1.1.2019–31.12.2020.

Finansieringen beviljas för stärkande och uppgradering av nationellt betydelsefulla infrastrukturer som främjar högklassig vetenskaplig forskning. De finansierade forskningsinfrastrukturerna bidrar bl.a. till forskningen om bioekonomi, genomik och kvantteknik, den teknologiska utvecklingen inom havsforskning, och tjänster för långtidslagring av och tillgång till forskningsdata.

Finansieringen utlystes i våras och sammanlagt inkom 58 ansökningar. Ansökningarna bedömdes i en panel som bestod av tolv internationella sakkunniga. Infrastrukturer som finns med på Finlands vägvisare för forskningsinfrastrukturer fick sammanlagt 25,4 miljoner euro, internationella infrastrukturer där Finland är medlem fick 4,8 miljoner euro och nya infrastrukturinitiativ fick 3,1 miljoner euro.

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi fattade finansieringsbesluten vid sina möten i december 2018 och januari 2019. Besluten tog också hänsyn till den mellanutvärdering av strategin och vägvisaren för forskningsinfrastrukturer som gjordes i fjol.

Kommittén för forskningens infrastrukturer följer och utvecklar forskningsinfrastrukturverksamheten i Finland och internationellt, beslutar om valet och finansieringen av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av finansierade projekt.