Skriv här det du söker efter!

Sjöhistoriska institutets publikationer – Partredaren och Rapport

Sjöhistoriska institutets publikationer – Partredaren och Rapport

Partredaren

15. Montin, Kim (red.), Partredaren 1995. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 15], Åbo 1996, 22 s.

14. Montin, Kim (red.), Partredaren 1994. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 14], Åbo 1994, 25 s.

13. Montin, Kim (red.), Partredaren 1992–1993. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 13], Åbo 1993, 31 s.

12. Montin, Kim (red.), Partredaren 1991. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 12], Åbo 1992, 22 s.

11. Montin, Kim (red.), Partredaren 1990. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 11], Åbo 1991, 32 s.

10. Montin, Kim (red.), Partredaren 1989. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 10], Åbo 1990, 18 s.

9. Montin, Kim (red.), Partredaren 1988. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 9], Åbo 1989, 32 s. [ISSN 0784-767X från och med detta år].

8. Syrjälä, Mikael (red.), Partredaren 1987. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 8], Åbo 1987, 29 s.

7. Montin, Kim (red.), Partredaren 1986. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 7], Åbo 1986, 21 s.

6. Montin, Kim (red.), Partredaren 1985. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 6], Åbo 1985, 14 s.

5. Montin, Kim (red.), Partredaren 1984. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 5], Åbo 1984, 16 s.

4. Montin, Kim (red.), Partredaren 1983. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 4], Åbo 1983, 4 s.

3. Montin, Kim (red.), Partredaren 1982. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 3], Åbo 1982, 4 s.

2. Montin, Kim (red.), Partredaren 1981. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 2], Åbo 1981, 6 s

1. Montin, Kim (red.), Partredaren 1980. Informationsblad för Museifartyget Sigyn och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi [nr 1], Åbo 1980, 4 s.

Rapport

1. Hackman, John, Bygdesjöfart i Nagu under 1800-talet. En undersökning av partrederiorganisationen, Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi, Rapport 1, Åbo 1975, 135 s.

Uppdaterad 23.9.2022