Skriv här det du söker efter!

Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi

Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi

20. Storå, Nils & Montin, Kim (red.), Sjömannen – Från livsform till yrke, Åbo 1997, 80 s.

19. Storå, Siv, Christoffer H. Ericsson. Bibliografisk förteckning 1939–1994, Åbo 1995, 80 s.

18. Storå, Nils & Montin, Kim (red.), Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart. Jubileumssymposium, Åbo 1991, 58 s.

17. Storå, Nils, Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi 1936–1986, Åbo 1986, 36 s.

16. Gustafsson, Allan, Vinden bar hem. Jakter, galeaser, fisksumpar och kajutbåtar före de gamlas minne och fram mot vår egen tid. [Andra oförändrade delupplagan], Nystad 1985, 256 s.

15. Grönstrand, Lars, Hur seglades och manövrerades en bark? / Stolzmann, Holger, Fyra finländska djupvattenseglare [Hermes, Valkyrian, Winnipeg, Harbinger], Åbo 1984, 51 s.

14. Stolzmann, Holger, Fullriggaren Glenard från Helsingfors 1900–1901, Åbo 1981, 31 s.

13. Törnroos, Birger, Öståländska fiskebåtar förr och nu, Jakobstad 1978, 214 s.

12. Andersson, Sven (utg.), Valfångardagböcker förda på Åbo-skeppen ”Suomi” och ”Turku” under 1850-talet. Med inledning utgivna av Sven Andersson, Ekenäs 1971, 85 s.

11. Törnroos, Birger, Båtar och båtbyggeri i Ålands östra skärgård 1850–1930, Åbo 1968, 168 s. [Andra oförändrade upplagan 1984].

10. Grönstrand, Lars, Finländska seglare IV: Altai, Aalto, Sverre, Killoran, Åbo 1947, 48 s.

9. Grönstrand, Lars, Finländska seglare III: ”Salama” av Gamlakarleby, Åbo 1943, 56 s.

8. Nordström, W.E., Skeppsbefälhavareföreningen i Åbo. En minnesskrift till sjuttiofemårsjubileet, Åbo 1943, 101 s.

7. Eriksson, Birger, Åbo Navigationsskola och Navigationsinstitut 1813–1936, Åbo 1942, 72 s.

6. Grönstrand, Lars & Andersson, Sven, Finländska seglare II: Fred, Olivebank, Lotos, Åbo 1938, 35 s.

5. Grönstrand, Lars, Finländska seglare I: Frideborg, Carmen, Varma, Shakespeare, Herzogin Cecilie, Åbo 1938, 36 s.

4. Andersson, Sven, När Otto Reinhold Spoof räddade briggen Caledonians besättning. Ett hundraårsminne, Åbo 1937, 7 s.

3. Andersson, Sven, Kring två kungsristningar vid en åländsk farled, Åbo 1937, 13 s.

2. Andersson, Sven, De första ångbåtarna Åbo–Stockholm. Ett hundraårsminne, Åbo 1936, 8 s.

1. Stadgar för Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi och tidningsuttalanden med anledning av museets grundande, Åbo 1936, 24 s.

Uppdaterad 23.9.2022