Skriv här det du söker efter!

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Utgivna volymer

 

37. Villstrand, Nils Erik & Westerlund, Kasper (red.), Is – på olika vis, Åbo 2022, 172 s. [Ingår även som nr 84 i Forum navales skriftserie].

36. Karlsson, Agneta, Åländska kvinnor i färjerederiernas tjänst – om kvinnorna i serviceverksamheten ombord 1959–1985, Åbo 2020, 156 s. [Ingår även som XX i Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse].

35. Villstrand, Nils Erik & Westerlund, Kasper (red.), Sjöfarten i krig, Åbo 2018, 216 s.

34. Villstrand, Nils Erik & Westerlund, Kasper (red.), Stor seger – litet nederlag? Perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714, Åbo 2015, 211 s. [Ingår även som nr 54 i Forum navales skriftserie. Andra upplagan samma år].

33. Westerlund, Kasper (red.), Färjefart. Historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige, Åbo 2012, 171 s. [Ingår även som nr 42 i Forum navales skriftserie].

32. Storå, Siv, Christoffer H. Ericsson. Bibliografisk förteckning 1939–2010, Åbo 2010, 75 s.

31. Westerlund, Kasper, Sjöassuransföreningen i Finland och dess arkiv – finländsk sjöfartshistoria ur ett mikroperspektiv, Åbo 2010, 24 s.

30. Engman, Max & Westerlund, Kasper (red.), Petsamo och havet, Åbo 2009, 225 s. [Ny oförändrad upplaga 2010, tredje upplagan 2013, fjärde upplagan 2015].

29. Westerlund, Kasper, Loggbok. Bibliografisk förteckning över skrifter utgivna av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 19362006, Åbo 2006, 29 s.

28. Westerlund, Kasper (red.), Sjöhistoriska arkivkällor, Åbo 2006, 128 s.

27. Westerlund, Kasper (red.), Maritimhistorisk konferens Bottnisk kontakt XII. Forum Marinum i Åbo 6–8 februari 2004. Huvudtema: Människan och havet. Skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar, Åbo 2005, 276 s.

26. Grönstrand, Lars, Rigging the Sigyn. Text and sketches by Lars Grönstrand (1909–1993). Translation from Swedish to English: Jocelyn & Allan Palmer, Åbo 2004, 60 p.

25. Grönstrand, Lars, Sigyn rikataan. Teksti ja piirrokset Lars Grönstrand (1909–1993). Käännös: Matti Nurmi, Turku 2004, 60 s.

24. Grönstrand, Lars, Sigyn riggas. Text och teckningar av Lars Grönstrand (1909–1993), Åbo 2004, 60 s.

23. Westerlund, Kasper, Beckholmen i Åbo. Ett maritimt lokalsamhälle och dess omvandling, Åbo 2003, 104 s.

22. Lehtonen, Kristian, Hur ett fartyg blev räddat. Rapport om grundreparationen av museifartyget Sigyn / Kuinka eräs laiva pelastettiin. Raportti museolaiva Sigynin peruskorjauksesta / Saving a Ship. A Report on the Comprehensive Repairs of the Museum Ship Sigyn, Åbo 2002, 143 s. [Parallelltext på svenska, finska och engelska].

21. Ericsson, Christoffer H. (utg.), En Junkares väg till ”Midshman” i Nikolai I:s flotta. Ernst Julius Thitz konceptbok från 1840 till ca 1845. Med företal och kommentarer av Christoffer H. Ericsson, Åbo 2000, 98 s.

 

För äldre utgåvor se Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi.

Uppdaterad 15.2.2023