Skriv här det du söker efter!

Meddelanden från Jungfrusundsprojektet

Meddelanden från Jungfrusundsprojektet

8. Westerlund, Kasper (red.), Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo. Sjöhistoriskt forskarseminarium i Åbo 24 oktober 2003, Åbo 2004, 131 s.

7. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.), Maritima kontakter över Östersjön. Sjöhistoriskt forskarseminarium ombord på minfartyget Hämeenmaa 27 september 2002, Åbo 2003, 87 s.

6. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.), Människan i flottans tjänst. Sjöhistoriskt jubileumssymposium i Åbo 24 november 2000, Åbo 2001, 105 s.

5. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.),Maritima kontakter över Finska viken. Sjöhistoriskt forskarseminarium i Åbo 28 november 1997, Åbo 1998, 130 s.

4. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.), Maritima kontakter mellan Finland och Sverige. Sjöhistoriskt forskarseminarium i Väddö 1–3 augusti 1993, Åbo 1996, 67 s.

3. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.), I vedlast över Skiftet och Ålands hav. Sjöhistoriskt forskarseminarium ombord på galeasen Albanus 11–14 augusti 1991, Åbo 1993, 92 s.

2. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.), Maritima medeltidsstudier, Åbo 1989, 94 s.

1. Ericsson, Christoffer H. & Montin, Kim (red.), Skeppsbyggeri. Ett urval föredrag från ett sjöhistoriskt symposium i Mariehamn 2–4 juni 1983 arrangerat av Ålands sjöfartsmuseum och Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi, Åbo 1987, 65 s.

Uppdaterad 23.9.2022