Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis rektor

Åbo Akademis rektor

Professor Moira von Wright är rektor för Åbo Akademi för perioden 1.8.2019–31.7.2024.

E-post: rektor@abo.fi
Tfn: +358 50 476 0420

Postadress:
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Rektors uppgifter

Enligt universitetslagen har rektorn vid ett offentligrättsligt universitet som uppgift att:

  • leda universitets verksamhet och besluta om sådana ärenden som gäller universitetet och i fråga om vilka det inte har föreskrivits eller bestämts att de ska skötas av något annat organ,
  • svara för att universitetets uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt,
  • svara för att universitetets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt,
  • svara för beredningen och föredragningen av ärenden som behandlas i styrelsen,
  • svara för verkställigheten av styrelsens beslut, om inte något annat bestäms i en instruktion,
  • besluta om anställning och uppsägning av personal.
Moira von Wright håller tal.
Rektor Moira von Wright vid sitt installationstal i Akademihuset i Åbo 5 september 2019.

Uppdaterad 15.5.2020