Kirjoita tähän hakemasi!

Toinen reitti yliopistoon

TRY

Aika:

1.8.2018–31.12.2020

Rahoittaja:

 • Undervisnings- och kulturministeriet

Koordinaattori/Päätoteuttaja:

Jyväskylä universitet

Budjetti:

4 150 000 €

Hankepartnerit/Osatoteuttajat:

 • Aalto-universitetet
 • Helsingfors universitet
 • Östra Finlands universitet
 • Lapplands universitet
 • Uleåborgs universitet
 • Konstuniversitetet
 • Tammerfors universitet
 • Åbo universitet
 • Vasa universitet
 • Åbo Akademi.

Åbo Akademin osuus budjetista:

340 000 € (8%)

TRY

Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin. TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopisto-opinnoissa.

Tavoitteenamme on luoda kolme vaihtoehtoista reittiä yliopistoon.
1. Näyttöreitti. Opiskelija osoittaa valmiutensa yliopisto-opintoihin jo toisen asteen opintojen aikana.
2. Vaihtoehtoinen reitti. Ylioppilastutkinnon suorittaneen opiskelijan ei tarvitse korottaa arvosanojaan, vaan hän voi tehdä yliopisto-opintoja avoimissa yliopistoissa ja niiden yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu.
3. Elinikäisen oppimisen reitti. Uramuutosta suunnittelevat tai osaamistaan kehittävät työelämässä olevat aikuiset löytävät helposti heille soveltuvia opintopolkuja tutkinto-opintoihin.
4. Lisäksi hankkeessa kehitetään reitteihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä opintopalveluita.

https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/hankkeet/try/

Majlen Saarinen

Saarinen, Majlen

VtM, Opetuspäällikkö
Öppna universitetet
Tehtaankatu 2, 20500 TURKU
+3582 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi

 

Ota yhteyttä

Majlen Saarinen

Utbildningsplanerare

majlen.saarinen@abo.fi

Puh. +358 469202598