Skriv här det du söker efter!

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård

Tid

1.1.2024–31.12.2024

Finansiär

 • William Thurings stiftelse
 • Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
 • Föreningen Konstsamfundet
 • Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
 • Waldemar von Frenckells Stiftelse
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Budget

  83 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  83 000 euro (100%)

  Tidskriften Skärgård har utkommit sedan 1977. Utkommer för närvarande med fyra temanummer per år. Antalet prenumeranter 850-900. Upplagan varierar mellan 1100 och 1500. En deltidsanställd redaktör, en skrivande chefredaktör och kommunikatör. Övriga skribenter och fotografer i regel utan ersättning.
  Tidskriften Skärgård kallat sig ”Tidskriften som dokumenterar ett kulturarv”. Målsättningen är att synliggöra och presentera aktuell tvärvetenskaplig skärgårdsforskning, historia, kultur och
  människor i frågor och ämnen som rör skärgården och de svenska kustbygderna i Finland. Utges av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Inget ekonomiskt stöd från ÅA förutom stöd kring prenumerationer, webbplats etc. Inkomster via prenumerationer och bidrag från stiftelser och fonder.

  Kontakta oss

  Cecilia Lundberg

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande

  Pia Prost

  Redaktör 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal