Looking for something specific? Use our search engine!

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård

Time

1.1.2024–31.12.2024

Funded by

 • William Thurings stiftelse
 • Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
 • Föreningen Konstsamfundet
 • Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
 • Waldemar von Frenckells Stiftelse
 • Society of Swedish Literature in Finland
 • Budget

  83 000 euros

  Åbo Akademi University’s part of the budget

  83 000 euros (100%)

  Tidskriften Skärgård har utkommit sedan 1977. Utkommer för närvarande med fyra temanummer per år. Antalet prenumeranter 850-900. Upplagan varierar mellan 1100 och 1500. En deltidsanställd redaktör, en skrivande chefredaktör och kommunikatör. Övriga skribenter och fotografer i regel utan ersättning.
  Tidskriften Skärgård kallat sig “Tidskriften som dokumenterar ett kulturarv”. Målsättningen är att synliggöra och presentera aktuell tvärvetenskaplig skärgårdsforskning, historia, kultur och
  människor i frågor och ämnen som rör skärgården och de svenska kustbygderna i Finland. Utges av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Inget ekonomiskt stöd från ÅA förutom stöd kring prenumerationer, webbplats etc. Inkomster via prenumerationer och bidrag från stiftelser och fonder.