Kirjoita tähän hakemasi!

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård

Aika

1.1.2024–31.12.2024

Rahoittaja

 • William Thurings stiftelse
 • Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
 • Föreningen Konstsamfundet
 • Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
 • Waldemar von Frenckells Stiftelse
 • Svenska Litteratursällskapet i Finland
 • Budjetti

  83 000 €

  Åbo Akademin osuus budjetista

  83 000 € (100%)

  Tidskriften Skärgård har utkommit sedan 1977. Utkommer för närvarande med fyra temanummer per år. Antalet prenumeranter 850-900. Upplagan varierar mellan 1100 och 1500. En deltidsanställd redaktör, en skrivande chefredaktör och kommunikatör. Övriga skribenter och fotografer i regel utan ersättning.
  Tidskriften Skärgård kallat sig ”Tidskriften som dokumenterar ett kulturarv”. Målsättningen är att synliggöra och presentera aktuell tvärvetenskaplig skärgårdsforskning, historia, kultur och
  människor i frågor och ämnen som rör skärgården och de svenska kustbygderna i Finland. Utges av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Inget ekonomiskt stöd från ÅA förutom stöd kring prenumerationer, webbplats etc. Inkomster via prenumerationer och bidrag från stiftelser och fonder.

  Ota yhteyttä

  Cecilia Lundberg

  Koulutussuunnittelija 

  Elinikäisen oppimisen keskus

  Pia Prost

  Toimittaja 

  Elinikäisen oppimisen keskus
  Projektin sivulle Åbo Akademin tutkimusportaalissa