Skriv här det du söker efter!

Time:

1.9.2019–31.8.2022

Coordinator/main contractor:

Fundacio Privada Institut De Formacio Continua De La Universitat De Barcelona, Spanien

Project partners/subcontractors:

 • Universtitat de Barcelona
 • Åbo Akademi
 • Departament d’Educació- Generalitat de Catalunya
 • University of Nicosia
 • Financiers:

 • Medfinansierat av EU-programmet Erasmus+
 • Budget:

  242 950 euro

  Åbo Akademi University's share of the budget:

  55 752 euro (23%)

  SHIFT är ett innovativt och inkluderande project med både professionella och sociala prioriteringar. Projektets övergripande mål är att stärka lärares och stödpersonals digitala kompetenser för att främja inklusion av elever, inklusive elever med utländsk bakgrund och elever med specialbehov, i klassrummet.

  Projektets aktiviteter innefattar planering, utveckling och pilotisering av: 1) en evalueringsmanual som ska möjliggöra utvärderingen av hur och i vilken mån lärares och stödpersonals digitala kompetensutbildning överförs till inklusion av elever i klassrummet; 2) en lärstig som ska ge riktlinjer till lärare och pedagogisk stödpersonal angående tillägnandet av digitala kompetenser för främjande av inklusion i klassrummet.
  Målsättningen med projektet är att:

  • Utvärdera hur lärares och stödpersonals digital kompetensutveckling gynnar inklusion i klassrummet
  • Utvärdera mångdisciplinära kompetenser och samarbete mellan alla parter i det inkluderande klassrummet
  • Förbättra utbildningen och fortbildning i digitala kompetenser för lärare och stödpersonal med syftet att främja inklusion.

   

  Kontakta oss

  Emmanuel Acquah

  Biträdande professor (tenure track) 

  in the Minority Research profile

  FPV Gemensamma

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Anette Bengs

  Planerare 

  Planerare IDTV-lab.

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida