Skriv här det du söker efter!

Emmanuel Acquah

Emmanuel Acquah

Emmanuel Acquah

Forskardoktor (tenure track),  in the Minority Research profile

emmanuel.acquah@abo.fi

Tfn +358 504112220

Forskningsprofil