Skriv här det du söker efter!

Anette Bengs

Anette Bengs

Anette Bengs

Planerare 

Planerare IDTV-lab.

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

anette.bengs@abo.fi

Tfn +358 503131952

Forskningsprofil