Skriv här det du söker efter!

Övningsdaghem – utveckla övningsdaghemsverksamhet inom småbarnspedagogiken

Övningsdaghem – utveckla övningsdaghemsverksamhet inom småbarnspedagogiken

Övningsdaghem

Tid:

1.7.2019–30.6.2021

Finansiär:

  • Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

200 000 euro

Övriga projektparter:

  • Vasa Stad
  • Yrkeshögskolan Novia
  • Centret för livslångt lärande
  • Vasa Övningsskola

Målet är att stärka småbarnspedagogisk verksamhet i Svenskfinland och stärka finlandssvenskan som minoritetsspråk. Åbo Akademi vill införa en trestegsmodell för övningsdaghemsverksamhet för att säkerställa praktikperiodernas kvalitet vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Åbo Akademi utbildar lärare inom småbarnspedagogik och Yrkeshögskolan Novia utbildar socionomer inom småbarnspedagogik och här finns synergier att dra mellan utbildningarna. Målet för Vasa Övningsskola är att skapa en sammanhållen lärstig som är utan skarpa övergånger mellan stadierna. Detta möjliggörs av att Vasa Övningsskola som enda övningsskola i landar har förskola.

Projektet bygger på en bred processmodell kring övningsdaghem inom utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik. Modellen är tredelad och består av att 1) utveckla ett övningsdaghem som är kopplat till Övningsskolans verksamhet och till småbarnspedagogikutbildningarna vid ÅA, att 2) etablera ett daghemsnätverk för de daghem som tar emot studerande från ÅA och Yrkeshögskolan Novia samt att 3) ta fram en handledarutbildning för personal inom småbarnspedagogik som tar emot studeraned från ÅA och Novia. En erfarenhet projektet kommer ta del av är den femåriga, nationella försöksverksamheten med övningsförskolor i Sverige.

I samarbete med Öppna universitet ordnas läsåret 2020-2021 en Handledarutbildning för praktikhandledning inom småbarnspedagogik, 5 sp.

Nätverksträff 9.9.2020

Presentation projektledare Anna Buss

Presentation utbildningslinjeansvarig Johanna Still

Nätverksträff 15.3.2021

Presentation projektledare Anna Buss

Presentation universitetslärare Mikaela Svanbäck-Laaksonen

Från läsåret 2021 – >

Projektet har utbildat 79 handledare vid Övningsdaghemmen. Om du är intresserad av att utbilda dig till handledare kan du gå kursen via det öppna universitet.

I Övningsdaghemsnäterket finns nu 95 övningsdaghem runt om i svenskfinland. Övningsdaghem karta

Praktikkoordinering sköts av studierådgivare Jannika Backholm.

Projektet Övningsdaghems, slutrapport september 2021

Kontakta oss

Anna Buss

Utbildningskoordinator 

Utbildningsservice

Universitetsservice

anna.buss@abo.fi

Tfn +358 503492996

Jannika Backholm

Studierådgivare 

Utbildningsservice

Universitetsservice

jannika.backholm@abo.fi

Tfn +358 505375209