Kirjoita tähän hakemasi!

OSMO – Monikulttuurista osaamista ohjaamoihin

OSMO

Aika:

1.8.2016–28.2.2019

Rahoittaja:

  • European Social Fund
  • The OSMO project is financed by the Training Guarantee fund
  • which is part of the Ministry of Education and Cultures national Osuvaa osaamista (= Relevant knowledge) ESF action programme

Koordinaattori/Päätoteuttaja:

Jamk, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulu

Budjetti:

130 405 €

Hankepartnerit/Osatoteuttajat:

  • Hamk Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulu
  • Åbo Akademi
  • Diakonia ammattikorkeakoulu

Åbo Akademin osuus budjetista:

43 118 € (33%)

Yhteistyökumppanit:

  • TESSU – tehdään yhdessä ohjausta

osmo projekt logo

OSMO-projektissa kehitämme Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön monikulttuurista osaamista. Koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia

Osana nuorisotakuun toteuttamista on Suomeen rakentumassa nuorten matalankynnyksen Ohjaamo-palvelumalli. Ohjaamo on alle 30–vuotiaiden nuorten palvelupiste, jonka ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamojen asiakkaita ovat myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ja tulevaisuudessa tämän asiakasryhmän odotetaan kasvavan myös niillä paikkakunnilla, joilla maahanmuuttajia on ollut vähän.

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti vahvistaa paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Tämä tapahtuu kehittämällä Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa monikulttuurista osaamista tarve- ja asiakaslähtöisesti. Koulutukset ja valmennukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta –projektin kanssa. Lisäksi projektissa kootaan monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki, joka jää Ohjaamojen käyttöön myös projektin päättymisen jälkeen. Työkalupakki on tukimateriaali monikulttuurista ohjausta tekevälle henkilöstölle.


Tillbaka till projektsidan

Ota yhteyttä

Anna Jakobsson

Utbildningsplanerare,  vid CLL, Vasa

anna.jakobsson@abo.fi

Puh. +358 505489515