Kirjoita tähän hakemasi!

OSMO – Monikulttuurista osaamista ohjaamoihin

OSMO – Monikulttuurista osaamista ohjaamoihin

Aika

1.8.2016–28.2.2019

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Jamk, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulu

Hankepartnerit/Osatoteuttajat

 • Hamk Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulu
 • Åbo Akademi
 • Diakonia ammattikorkeakoulu
 • Yhteistyökumppanit

 • TESSU – tehdään yhdessä ohjausta
 • Rahoittaja

 • European Social Fund
 • The OSMO project is financed by the Training Guarantee fund
 • which is part of the Ministry of Education and Cultures national Osuvaa osaamista (= Relevant knowledge) ESF action programme
 • Budjetti

  130 405 €

  Åbo Akademin osuus budjetista

  43 118 € (33%)

  osmo projekt logo

  OSMO-projektissa kehitämme Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön monikulttuurista osaamista. Koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia

  Osana nuorisotakuun toteuttamista on Suomeen rakentumassa nuorten matalankynnyksen Ohjaamo-palvelumalli. Ohjaamo on alle 30–vuotiaiden nuorten palvelupiste, jonka ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamojen asiakkaita ovat myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ja tulevaisuudessa tämän asiakasryhmän odotetaan kasvavan myös niillä paikkakunnilla, joilla maahanmuuttajia on ollut vähän.

  OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti vahvistaa paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Tämä tapahtuu kehittämällä Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa monikulttuurista osaamista tarve- ja asiakaslähtöisesti. Koulutukset ja valmennukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta –projektin kanssa. Lisäksi projektissa kootaan monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki, joka jää Ohjaamojen käyttöön myös projektin päättymisen jälkeen. Työkalupakki on tukimateriaali monikulttuurista ohjausta tekevälle henkilöstölle.


  Tillbaka till projektsidan