Skriv här det du söker efter!

METACITY

Tid

1.6.2023–31.12.2025

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • URBACT (URBACT IV)
 • Digital Intelligent Urban Services in the Metaverse – a solution for increased competitiveness of small & median cities

  Metacity är ett europeiskt nätverk av partners som gör upp digitaliseringsstrategier som bygger på att tidigt utnyttja de möjligheter som metaversum eller virtuella världar och olika digitala lösningar (t ex VR-lösningar, digitala tvillingar och AI-tillämpningar) erbjuder. Därmed bidrar projektet till att små och medelstora europeiska städer förbättrar sin konkurrens- och attraktionskraft för invånare och företag. Detta sker inom ramen för Urbactmetodologin, där lokala aktionsgrupper kombineras med internationellt erfarenhetsbyte och omvärldsbevakning.

  Metacitynätverket består av åtta städer och två forskningsinstitutioner, med Fundao (Portugal) som lead partner. Åbo Akademis Experience Lab var den första akademiska projektparten i ett URBACT-nätverk någonsin. Vi går nu in i vårt andra projekt där vi samarbetar med Nykarleby stad kring förverkligandet.

  Detta URBACT-projekt delfinansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

   

  Länk till hemsidan

   

  URBACT IV logo, co-founded by the European Union logo

  Kontakta oss

  Kimmo Rautanen (Ansvarig forskare)

  Planerare 

  vid Experience Lab

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Yvonne Backholm-Nyberg

  Verksamhetschef 

  vid Experience Lab

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Sören Andersson

  Laboratorieingenjör 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal