Skriv här det du söker efter!

Yvonne Backholm-Nyberg

Yvonne Backholm-Nyberg

Yvonne Backholm-Nyberg

Verksamhetschef 

vid Experience Lab

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

yvonne.backholm-nyberg@abo.fi

Tfn +358 505218716

Forskningsprofil