Skriv här det du söker efter!

Mångprofessionellt samarbete i skolkontext och hälsofrämjande elevvård för barn och unga

Mångprofessionellt samarbete i skolkontext och hälsofrämjande elevvård för barn och unga

Tid

1.4.2021–

Finansiär

 • Aktiastiftelsen i Vasa
 • Ett projekt för att kartlägga och utveckla mångprofessionellt samarbete i skolkontext
  och hälsofrämjande elevvård för barn och unga

  Kontakta oss

  Jessica Hemberg (Ansvarig forskare)

  Äldre universitetslektor 

  i vårdvetenskap

  Hälsovetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Pia Nyman-Kurkiala (Ansvarig forskare)

  Universitetsforskare 

  i socialvetenskaper med inriktning på ungdomsvetenskap

  Socialvetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Yulia Korzhina

  Forskningsassistent 

  i vårdvetenskap

  Hälsovetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Amanda Sundqvist

  Doktorand 

  i vårdvetenskap

  Doktorandnätverk vid FPV 2021-2025

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal