Skriv här det du söker efter!

Pia Nyman-Kurkiala

Pia Nyman-Kurkiala

Pia Nyman-Kurkiala

Universitetsforskare 

i socialvetenskaper med inriktning på ungdomsvetenskap

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

pia.nyman-kurkiala@abo.fi

Tfn +358 469219447

Forskningsprofil