Skriv här det du söker efter!

Amanda Sundqvist

Amanda Sundqvist

Amanda Sundqvist

Forskningsassistent 

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

amanda.sundqvist@abo.fi

Forskningsprofil