Skriv här det du söker efter!

.

.

Tid

1.8.2024–31.7.2026

Projektägare

Natural Resources Institute Finland

Samarbetsparter

 • Åbo Akademi
 • Korsholms kommun
 • Österbottens fiskarförbund r.f.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Luleå tekniska universitet
 • Kalix kommun
 • Nord Universitet
 • Bodø kommune
 • Finansiär

 • Interreg Aurora
 • Lapplands landskapsförbund
 • Budget

  1 248 380 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  107 479 euro (9%)

  Food education for the future är ett samarbetsprojekt mellan Finland, Sverige och Norge, och fokuserar på skolan och lärandets betydelse för hållbara livsmedelssystem i de norra delarna av Norden. Utgångspunkten för projektet är gemensamma utmaningar med klimatförändringar och låg försörjningsgrad av livsmedel.

  Det övergripande syftet är att stärka lärares kompetens och skolors möjligheter att undervisa om hållbar livsmedelsproduktion genom att:

  -Skapa kunskap och underlätta kunskapsspridning om samband mellan lokal matproduktion, hållbar utveckling och självförsörjningsgrad av livsmedel.
  – Sammanföra modern kunskap med traditionell kunskap om matproduktion.
  – Utveckla och stötta nätverk mellan matproducenter, lärare och andra utbildningsaktörer.
  – Skapa möjligheter och inlärningsmiljöer i form av t.ex. skolträdgårdar och samverkan med lokala matproducenter.
  – Matkunskap är i hög grad traditionell erfarenhetsbaserad kunskap knuten till platser. En viktig del av projektet är därför att samla in, beskriva och sammanföra lokal traditionell kunskap med ”modern” matkunskap och att omsätta dessa kunskaper till ett skolsammanhang. Att känna till matens ursprung och hur den är producerad är grundläggande demokratisk kunskap som alla bör äga. Därför är det viktigt att skolan ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla relevanta kunskaper om hållbar närproducerad mat. Med ökade kunskaper kan även ungdomars intresse för att utbilda sig och arbeta inom de gröna näringarna öka.

  Åbo Akademis andel av projektet är främst att leda arbetet med och tillsammans med samarbetsparterna utarbeta en lärarhandledning inom projektets teman. Dessutom kommer ÅA:s projektgrupp att bidra till en kurs för lärare och lärarstuderande, en antologi inom temat samt forskning och utvärdering. Forskningen kommer främst att fokusera på skolträdgårdar.
  Varaktighet 1.9.2023–31.8.2026, Åbo Akademi deltar 1.8.2024–31.7.2026.
  Projektet finansieras av Interreg Aurora och medfinansieras av Region Norrbotten och projektets partners.

  Kontakta oss

  Pia Sjöblom (Ansvarig forskare)

  Universitetslektor 

  i biologins och geografins didaktik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Maria Svens

  Universitetslärare 

  i biologins och geografins didaktik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal