Looking for something specific? Use our search engine!

.

.

Time

1.8.2024–31.7.2026

Project coordinator

Natural Resources Institute Finland

Other partners

 • Åbo Akademi University
 • Korsholms kommun
 • Österbottens fiskarförbund r.f.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Luleå University of Technology
 • Kalix kommun
 • Nord Universitet
 • Bodø kommune
 • Funded by

 • Interreg Aurora
 • Regional Council of Lapland
 • Budget

  1 248 380 euros

  Åbo Akademi University’s part of the budget

  107 479 euros (9%)

  Food education for the future är ett samarbetsprojekt mellan Finland, Sverige och Norge, och fokuserar på skolan och lärandets betydelse för hållbara livsmedelssystem i de norra delarna av Norden. Utgångspunkten för projektet är gemensamma utmaningar med klimatförändringar och låg försörjningsgrad av livsmedel.

  Det övergripande syftet är att stärka lärares kompetens och skolors möjligheter att undervisa om hållbar livsmedelsproduktion genom att:

  -Skapa kunskap och underlätta kunskapsspridning om samband mellan lokal matproduktion, hållbar utveckling och självförsörjningsgrad av livsmedel.
  – Sammanföra modern kunskap med traditionell kunskap om matproduktion.
  – Utveckla och stötta nätverk mellan matproducenter, lärare och andra utbildningsaktörer.
  – Skapa möjligheter och inlärningsmiljöer i form av t.ex. skolträdgårdar och samverkan med lokala matproducenter.
  – Matkunskap är i hög grad traditionell erfarenhetsbaserad kunskap knuten till platser. En viktig del av projektet är därför att samla in, beskriva och sammanföra lokal traditionell kunskap med ”modern” matkunskap och att omsätta dessa kunskaper till ett skolsammanhang. Att känna till matens ursprung och hur den är producerad är grundläggande demokratisk kunskap som alla bör äga. Därför är det viktigt att skolan ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla relevanta kunskaper om hållbar närproducerad mat. Med ökade kunskaper kan även ungdomars intresse för att utbilda sig och arbeta inom de gröna näringarna öka.

  Åbo Akademis andel av projektet är främst att leda arbetet med och tillsammans med samarbetsparterna utarbeta en lärarhandledning inom projektets teman. Dessutom kommer ÅA:s projektgrupp att bidra till en kurs för lärare och lärarstuderande, en antologi inom temat samt forskning och utvärdering. Forskningen kommer främst att fokusera på skolträdgårdar.
  Varaktighet 1.9.2023–31.8.2026, Åbo Akademi deltar 1.8.2024–31.7.2026.
  Projektet finansieras av Interreg Aurora och medfinansieras av Region Norrbotten och projektets partners.

  Contact us

  Pia Sjöblom (Principal Investigator)

  University Lecturer 

  Education

  Faculty of Education and Welfare Studies

  Maria Svens

  University Teacher 

  Education

  Faculty of Education and Welfare Studies
  To the project page in the research portal of Åbo Akademi University