Kirjoita tähän hakemasi!

.

.

Aika

1.8.2024–31.7.2026

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Natural Resources Institute Finland

Yhteistyökumppanit

 • Åbo Akademi
 • Korsholms kommun
 • Österbottens fiskarförbund r.f.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Luulajan teknillinen yliopisto
 • Kalix kommun
 • Nord Universitet
 • Bodø kommune
 • Rahoittaja

 • Interreg Aurora
 • Lapin liitto
 • Budjetti

  1 248 380 €

  Åbo Akademin osuus budjetista

  107 479 € (9%)

  Food education for the future är ett samarbetsprojekt mellan Finland, Sverige och Norge, och fokuserar på skolan och lärandets betydelse för hållbara livsmedelssystem i de norra delarna av Norden. Utgångspunkten för projektet är gemensamma utmaningar med klimatförändringar och låg försörjningsgrad av livsmedel.

  Det övergripande syftet är att stärka lärares kompetens och skolors möjligheter att undervisa om hållbar livsmedelsproduktion genom att:

  -Skapa kunskap och underlätta kunskapsspridning om samband mellan lokal matproduktion, hållbar utveckling och självförsörjningsgrad av livsmedel.
  – Sammanföra modern kunskap med traditionell kunskap om matproduktion.
  – Utveckla och stötta nätverk mellan matproducenter, lärare och andra utbildningsaktörer.
  – Skapa möjligheter och inlärningsmiljöer i form av t.ex. skolträdgårdar och samverkan med lokala matproducenter.
  – Matkunskap är i hög grad traditionell erfarenhetsbaserad kunskap knuten till platser. En viktig del av projektet är därför att samla in, beskriva och sammanföra lokal traditionell kunskap med ”modern” matkunskap och att omsätta dessa kunskaper till ett skolsammanhang. Att känna till matens ursprung och hur den är producerad är grundläggande demokratisk kunskap som alla bör äga. Därför är det viktigt att skolan ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla relevanta kunskaper om hållbar närproducerad mat. Med ökade kunskaper kan även ungdomars intresse för att utbilda sig och arbeta inom de gröna näringarna öka.

  Åbo Akademis andel av projektet är främst att leda arbetet med och tillsammans med samarbetsparterna utarbeta en lärarhandledning inom projektets teman. Dessutom kommer ÅA:s projektgrupp att bidra till en kurs för lärare och lärarstuderande, en antologi inom temat samt forskning och utvärdering. Forskningen kommer främst att fokusera på skolträdgårdar.
  Varaktighet 1.9.2023–31.8.2026, Åbo Akademi deltar 1.8.2024–31.7.2026.
  Projektet finansieras av Interreg Aurora och medfinansieras av Region Norrbotten och projektets partners.

   

   

   

  Ota yhteyttä

  Pia Sjöblom (Vastuullinen tutkija)

  Yliopistonlehtori 

  Kasvatustiede

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

  Maria Svens

  Yliopisto-opettaja 

  Kasvatustiede

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta
  Projektin sivulle Åbo Akademin tutkimusportaalissa