Skriv här det du söker efter!

Pia Sjöblom

Pia Sjöblom

Pia Sjöblom

Universitetslärare 

i biologins och geografins didaktik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

pia.sjoblom@abo.fi

Tfn +358 469209945

Forskningsprofil