Kirjoita tähän hakemasi!

Jatkuvan oppimisen alueellinen ekosysteemi

Jatkuvan oppimisen alueellinen ekosysteemi

Aika

1.3.2024–30.6.2026

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Turun kaupunki

Yhteistyökumppanit

 • Åbo Akademi
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä – Novida
 • Linnasmäen opisto
 • Rahoittaja

 • Mellersta Finlands ELY-central (Europeiska socialfonden
 • Målsättning 4.2. Ny kompetens i arbetslivet)
 • Åbo Akademin osuus budjetista

  160 814 €

  Hankkeen tavoitteena on luoda Varsinais-Suomen jatkuvan oppimisen strategia sekä rakentaa sitä toteuttava alueellinen jatkuvan oppimisen ekosysteemi. Hanke perustuu laajaan maakunnalliseen yhteistyöhön ja yhteisesti havaittuun tarpeeseen jatkuvan oppimisen palvelujen paremmasta koordinoinnista. Toimivat ja saavutettavat jatkuvan oppimisen palvelut ovat välttämättömiä sekä maakunnan muutosjoustavuuden että sen kilpailu- ja innovaatiopotentiaalin kannalta; muutosjoustavuus edellyttää työvoiman ketterää horisontaalista siirtymistä alalta toiselle saman vaativuusasteen työtehtävissä, kilpailu- ja innovaatiokyky puolestaan työvoiman vertikaalista siirtymistä korkeamman tuottavuusasteen tehtäviin. Yksilötasolla taas kaikille mahdollistuva jatkuva oppiminen on oleellinen tekijä henkilökohtaisen potentiaalin saavuttamisen, hyvinvoinnin luomisen ja osallisuuden kannalta.

  Hanke rakentuu kolmen teeman ja niiden alle sijoittuvien kahdeksan työkokonaisuuden varaan seuraavasti:

  A. JATKUVAN OPPIMISEN PALVELUJEN SUUNTAAMINEN
  Tk 1. Työelämäelevanssi, elinvoima ja työllisyys
  Tk 2. Ennakointitiedon hyödyntäminen jatkuvan oppimisen koulutussuunnittelussa
  Tk 3. Jatkuvan oppimisen ohjaus- ja tukipalvelut

  B. JATKUVAN OPPIMISEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN
  Tk 4. Vapaa sivistystyö jatkuvan oppimisen palveluntuottajana
  Tk 5. Ammatillinen koulutus jatkuvan oppimisen palveluntuottajana
  Tk 6. Korkeakoulut jatkuvan oppimisen palveluntuottajana
  Tk 7. Ruotsinkielinen jatkuvan oppimisen palvelupolku

  C. JATKUVAN OPPIMISEN STRATEGIATYÖ
  Tk 8. Jatkuvan oppimisen alueellinen ekosysteemi

  Teemoista JATKUVAN OPPIMISEN PALVELUJEN SUUNTAAMINEN kattaa työkokonaisuudet, joissa kehitetään toimintamalleja eri lähteistä saatavan tiedon käyttämiseksi jatkuvan oppimisen palvelujen järjestämisessä ja parannetaan palvelujen kohderyhmäosuvuutta sekä niihin liittyviä ohjauksen ja tuen palveluja. JATKUVAN OPPIMISEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN -teemassa rakennetaan koulutusasteittain keskenään keskustelevia yhteistyöverkostoja, joiden tehtävä on koordinoida koulutuksen järjestäjien toimintaa koulutusasteittain palvelujen saatavuuden ja kattavuuden sekä resurssien tarkoituksenmukaisen suuntaamisen varmistamiseksi. Teemaan kuuluu myös ruotsinkielisten jatkuvan oppimisen palvelujen saatavuuden varmistaminen. JATKUVAN OPPIMISEN STRATEGIATYÖ puolestaan varmistaa työkokonaisuuksien ja teemojen välisen yhteistyön sekä rakentaa osin näiden tuloksiin perustuen jatkuvan oppimisen maakunnallisen strategian, jota toimeenpanee niin ikään teemassa rakennettava alueellinen ekosysteemi.

  Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023 – 31.12.2025, ja sen toteuttavat seuraavat tahot:
  – Turun kaupunki (päätoteuttaja)
  – Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
  – Raision seudun koulutuskuntayhtymä
  – Turun ammattikorkeakoulu
  – Turun kristillisen opiston säätiö
  – Åbo Akademi

  Ota yhteyttä

  Mona Riska

  Koulutuspäällikkö 

  Elinikäisen oppimisen keskus

  Majlen Saarinen

  Koulutuspäällikkö 

  Elinikäisen oppimisen keskus

  Janne Roslöf

  Johtaja 

  Elinikäisen oppimisen keskus

  Eija Laitinen

  Koulutussuunnittelija 

  Elinikäisen oppimisen keskus
  Projektin sivulle Åbo Akademin tutkimusportaalissa