Skriv här det du söker efter!

Digitala innovationsprocesser på distans

Digitala innovationsprocesser på distans

Time:

1.9.2021–31.8.2022

Coordinator/main contractor:

Åbo Akademi

Other partners:

 • Vasa Universitet/School of Marketing and Communication
 • Financiers:

 • Österbottens Förbund/Hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)
 • Budget:

  62 349 euro

  Åbo Akademi University's share of the budget:

  32 875 euro (53%)

  Målet med projektet är att

   

  • Utvärdera virtuella samskapandeprocesser utgående från regionala aktörers behov i fråga om innovationsarbete och öppen innovation (både process och verktyg) ur användarsynvinkel, och på basen av denna kunskap
  • Utveckla koncept för digitalt baserat samskapande med god användarupplevelse. Konceptutvecklingen ska resultera i konkreta verktyg och processer för förverkligande och tillämpning i olika sammanhang, med exempel i form av validerad god praxis.

   

  Projektet omfattar följande åtgärder:

   

  • En förundersökning i form av intervjuer med 10-15 nyckelpersoner i företag och organisationer som arbetar med innovation och utveckling
  • Genomförande av 2-3 pilotförsök med verktyg som identifierats svara mot utmaningar i processen
  • Uppgörande av en checklista för virtuella innovationsprocesser på basen av resultaten
  • Som presenteras via en workshop för intresserade företag och organisationer

   

  Projektet resulterar i

   

  • Verifierad kunskap om användarupplevelsen av samskapande med digitala verktyg – både verktygens användbarhet, upplevelsen innehållsligt och socialt – och av processerna där dessa verktyg ingår
  • Bättre utvecklingsprocesser som beaktar alla medverkandes behov och förväntningar och leder till bättre resultat.
  • Detta stöder och utvecklar också deltagarnas lärande och innovationskapacitet
  • Stöd i form av konkreta manualer och checklistor för hur arbetet genomförs och hur man hanterar utmaningar på vägen, samt en stärkt regional, kontextanpassad kompetens som kan leda till utveckling av nya tjänster, förbättrande av existerande tjänster, och identifiering av utvecklingsöppningar.

  Kontakta oss

  Kimmo Rautanen

  Planerare 

  vid Experience Lab

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Yvonne Backholm-Nyberg

  Verksamhetschef 

  vid Experience Lab

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier