Skriv här det du söker efter!

Digitala innovationsprocesser på distans

Digitala innovationsprocesser på distans

Tid

1.9.2021–31.8.2022

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Vasa Universitet/School of Marketing and Communication
 • Finansiär

 • Österbottens Förbund/Hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)
 • Budget

  62 349 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  32 875 euro (53%)

  Målet med projektet var att

  • Utvärdera virtuella samskapandeprocesser utgående från regionala aktörers behov i fråga om innovationsarbete och öppen innovation (både process och verktyg) ur användarsynvinkel, och på basen av denna kunskap
  • Utveckla koncept för digitalt baserat samskapande med god användarupplevelse. Konceptutvecklingen ska resultera i konkreta verktyg och processer för förverkligande och tillämpning i olika sammanhang, med exempel i form av validerad god praxis.

  Projektet omfattade följande åtgärder:

  • En förundersökning i form av intervjuer med 10-15 nyckelpersoner i företag och organisationer som arbetar med innovation och utveckling
  • Genomförande av 2-3 pilotförsök med verktyg som identifierats svara mot utmaningar i processen
  • Uppgörande av en checklista för virtuella innovationsprocesser på basen av resultaten
  • Som presenteras via en workshop för intresserade företag och organisationer

   

  Nu har vi resultaten: Checklistor på tre språk för hur man planerar, förverkligar och följer upp innovationsprocesser och samskapande online eller i hybridform. Vi hoppas att de ska vara till stöd i ert arbete, och vi vill gärna få feedback på dem. Checklistorna hittar du här.

  Nyt voimme jakaa tulokset: tarkistuslistat kolmella kielellä innovaatioprosessien suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan sekä yhteiskehittämiseen verkossa tai hybridimuodossa. Toivomme, että ne voivat tukea työskentelyäsi, ja kuulemme mielellämme palautetta niiistä. Löydät tarkistuslistat täältä.

  Now we can share the results: Checklists in three languages for how to plan, implement and follow up innovation processes and co-creation online or in hybrid form. We hope they can support you in your work, and we would love to receive feedback on them. You can find the checklists here.

   

  Checklista för innovationsprocesser online

  Tarkistuslista verkko ja hybridiprosesseihin

  Checklist for online and hybrid innovation processes

   

   

  Kontakta oss

  Kimmo Rautanen

  Planerare 

  vid Experience Lab

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Yvonne Backholm-Nyberg

  Verksamhetschef 

  vid Experience Lab

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier