Skriv här det du söker efter!

Privaträtt – forskning

Privaträtt – forskning

Forskningen i privaträtt är fokuserad på följande områden:

  • allmän avtalsrätt
  • kontraktsrätt med särskild fokus på köprätt och internationell handel
  • marknads- och immaterialrätt
  • skadeståndsrätt

Nordiska och internationella aspekter samt den europeiska integrationen genomsyrar all forskning. Ledande forskning bedrivs särskilt inom nationell och internationell köprätt samt därtill anknytande rättsområden.

Uppdaterad 13.7.2020