Skriv här det du söker efter!

Personalen vid privaträtt

Personalen vid privaträtt

Närmare uppgifter via sökfunktionen.

Anställda

Björn Sandvik, ämnesansvarig professor

Markku Suksi, professor i offentlig rätt, ansvarig över rättsvetenskapliga ämnesklustret (privaträtt och offentlig rätt)

Joachim Enkvist, universitetslärare

Saara Ilvessalo, universitetslärare

Johanna Friman, universitetslärare

 

Övriga

Ulf Bernitz, JD, docent, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet

Peter Wetterstein, JD, VH, professor emeritus, forskare

Uppdaterad 14.10.2021