Skriv här det du söker efter!

Personalen vid privaträtt

Personalen vid privaträtt

Närmare uppgifter via sökfunktionen.

Anställda

Björn Sandvik, ämnesansvarig professor

Markku Suksi, professor i offentlig rätt, ansvarig för ämnesklustret i juridik

Joachim Enkvist, universitetslärare

Anna Lönngren, universitetslärare

Johanna Friman, universitetslektor

 

Övriga

Ulf Bernitz, JD, docent, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet

Peter Wetterstein, JD, VH, professor emeritus, forskare

Uppdaterad 4.5.2023