Skriv här det du söker efter!

Privaträtt (biämne)

Privaträtt (biämne)

Privaträtt (biämne)

Juridiken syns överallt. Verksamheten i samhället bygger på rättsnormer, och särskilt i dagens samhälle styrs många funktioner av både nationell och internationell reglering. Inom privaträtten behandlas de juridiska problem och frågeställningar som uppkommer mellan enskilda personer, såsom enskilda individer eller olika slags samfund och där det handlar om privata intressen. Du som studerar privaträtt får insikter i rättsområden som familje- och kvarlåtenskapsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, köprätt, transporträtt, bolagsrätt, marknads- och immaterialrätt, arbetsrätt samt kredit- och säkerhetsrätt. Privaträtten omfattar ett brett fält och du kan i dina studier få insyn i en mängd ämnesområden, allt från miljöskadeansvar till internationell köprätt.

Från och med 1.8.2023 går det inte längre att välja privaträtt som huvudämne.

Vill du studera något som berör varje människa från vaggan till graven? Då ska du studera privaträtt vid Åbo Akademi.

Forskningen i privaträtt är fokuserad på följande områden:

  • allmän avtalsrätt
  • kontraktsrätt med särskild fokus på köprätt och internationell handel
  • marknads- och immaterialrätt
  • skadeståndsrätt

Nordiska och internationella aspekter samt den europeiska integrationen genomsyrar all forskning. Ledande forskning bedrivs särskilt inom nationell och internationell köprätt samt därtill anknytande rättsområden.

Kunskaper i privaträtt behövs i chefs- och expertuppdrag inom den privata, offentliga och tredje sektorn. Många utexaminerade arbetar i försäkrings- och finansieringsbranscherna och inom handel och transport. Med privaträtt som huvudämne kan du exempelvis jobba som personalchef, ekonomidirektör, informatör, chefredaktör, FPA-försäkringsexpert eller försäljningschef. Ämnet privaträtt ger dig färdigheter för juridiskt tänkande, rättslig argumentation och juridisk problemlösning, vilket kommer till nytta på många håll i vårt samhälle!

Kontakt

Besöksadress

Domvillan
Gezeliusgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Privaträtt
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo