Skriv här det du söker efter!

Privaträtt (biämne)

Privaträtt (biämne)

Juridiken syns överallt. Verksamheten i samhället bygger på rättsnormer, och särskilt i dagens samhälle styrs många funktioner av både nationell och internationell reglering. Inom privaträtten behandlas de juridiska problem och frågeställningar som uppkommer mellan enskilda personer, såsom enskilda individer eller olika slags samfund och där det handlar om privata intressen. Du som studerar privaträtt får insikter i rättsområden som familje- och kvarlåtenskapsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, köprätt, transporträtt, bolagsrätt, marknads- och immaterialrätt, arbetsrätt samt kredit- och säkerhetsrätt. Privaträtten omfattar ett brett fält och du kan i dina studier få insyn i en mängd ämnesområden, allt från miljöskadeansvar till internationell köprätt.

Från och med 1.8.2023 går det inte längre att välja privaträtt som huvudämne.

Kontakta oss

Björn Sandvik

Professor 

i privaträtt

Juridik

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Studierådgivning vid FSEJ

Studierådgivning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik.