Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis centrala processer

Åbo Akademis centrala processer

En rad kontinuerligt löpande processer bidrar till att säkerställa och utveckla verksamheten. Nedan listas Åbo Akademis centrala processer:

  • verksamhetsplanering och resursfördelning
  • verksamhets- och resultatuppföljning, bl.a. projekt och publikationer
  • inrättande och uppdatering av utbildningar, utbildningarnas läsårsplaner och kursplaner
  • utbildningsutveckling, inklusive de studerandes kursutvärderingar och enkäter för utexaminerade
  • antagning, individuella studieplaner, handledning och årlig uppföljning inom kandidat- och magisterutbildningen och forskarutbildningen, samt disputationer
  • forskningsutveckling
  • anställning, avancemang och kompetensutveckling
  • administrativa processer som stöder verksamheten.

Systematiska processer för uppföljning och återkoppling garanterar att vi kan reagera adekvat på behov av förändring och utveckling. Vi ser kontinuerligt över beskrivningen av våra processer, beslutsordningar och styrdokument.

 


Centrala dokument

Uppdaterad 9.2.2022