Kirjoita tähän hakemasi!

Åbo Akademin keskeiset prosessit

Åbo Akademin keskeiset prosessit

Monien jatkuvien prosessien avulla voidaan varmistaa ja kehittää toimintaa. Alla on lueteltu Åbo Akademin keskeiset prosessit:

  • toiminnansuunnittelu ja resurssien kohdentaminen
  • toiminnan ja tulosten seuranta, mm. hankkeet ja julkaisut
  • koulutusohjelmien perustaminen ja päivittäminen, vuosittaisten opetussuunnitelmien ja kurssisuunnitelmien tekeminen ja päivittäminen
  • koulutusohjelmien kehittäminen, mukaan lukien opiskelijoiden kurssiarvioinnit ja valmistuneiden kyselyt
  • opiskelijavalinta, yksilölliset opintosuunnitelmat, kandidaatti- ja maisteriopintojen ja jatko-opintojen ohjaus ja vuosittainen seuranta sekä väitöskirjat
  • tutkimuksen kehittäminen
  • palkkaaminen, urakehitys ja osaamisen kehittäminen
  • hallinnolliset prosessit, jotka tukevat toimintaa.

Systemaattisten seuranta- ja palauteprosessien avulla pystymme reagoimaan oikein muutos- ja kehitystarpeisiin. Tarkistamme jatkuvasti prosessien, päätöksentekoprosessien ja ohjausasiakirjojen kuvausta.


Lisätietoja: Keskeiset säännöt (ruotsiksi)

Päivitetty 9.2.2022