Skriv här det du söker efter!

Karriärmöjligheter vid Åbo Akademi

Karriärmöjligheter vid Åbo Akademi

Mångsidiga karriärmöjligheter vid akademin 

Åbo Akademi är hela Finlands svenska, mångvetenskapliga bildningsuniversitet. Åbo Akademis uppdrag är att förse omvärlden med flerspråkig och professionell akademisk kompetens på hög nivå för offentlig sektor, näringsliv, industri och det civila samhällets organisationer. Åbo Akademi bidrar till samhället med bildning, utbildning, ny vetenskaplig kunskap och aktuell expertis, såväl nationellt som internationellt. Som vår medarbetare är du en av våra absolut viktigaste resurser för att vi ska nå dessa mål. Vid Åbo Akademi ska jämlikhet, jämställdhet, delaktighet, hälsa, karriärvägar, flexibilitet och ansvar utgöra självklara aspekter av den dynamiska studie- och arbetsmiljön. 

Åbo Akademi erbjuder mångsidiga karriärmöjligheter till såväl dig med lång professionell erfarenhet som till dig som är i början av din karriär. 

 

 

Uppdaterad 26.4.2024