Skriv här det du söker efter!

HR-strategi för forskare

HR-strategi för forskare

Åbo Akademi har gått med i Human Resources Strategy for Researchers-processen som koordineras av Europeiska kommissionen.

Processen har skapats för att hjälpa högskolor och forskningsorganisationer att utveckla sin verksamhet i enlighet med principerna i den europeiska stadgan för forskare (European Charter for Researchers) och riktlinjerna för rekrytering av forskare (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

Charter & Code innehåller 40 fundamentala principer som stöder skapandet av attraktiva forskarkarriärer och gynnsamma arbetsvillkor för forskare i Europa. Principerna är samlade under fyra tematiska helheter:

  • Etiska och professionella aspekter
  • Rekrytering och urval
  • Arbetsförhållanden och socialskydd
  • Utbildning och utveckling

Genom att följa principerna i Charter & Code vill vi vid Åbo Akademi utveckla och upprätthålla en stimulerande arbetsmiljö för forskare och bidra till en attraktiv, öppen och hållbar arbetsmarknad för forskare inom det europeiska forskningsområdet.

Läs mer om HRS4R-processen från våra engelskspråkiga sidor:

Human Resources Strategy for Researchers

Uppdaterad 27.2.2024