Skriv här det du söker efter!

Heidi Karlsson

Heidi Karlsson

Heidi Karlsson

Utbildningskoordinator 

Utbildningsservice

Universitetsservice

heidi.karlsson@abo.fi

Tfn +358 469216012

Forskningsprofil