Skriv här det du söker efter!

Veli-Matti Reitti

Veli-Matti Reitti

Veli-Matti Reitti

Controller 

Ekonomiservice

Centralförvaltning

veli-matti.reitti@abo.fi

Forskningsprofil