Skriv här det du söker efter!

Niklas Högnäs

Niklas Högnäs

Niklas Högnäs

Expeditionsmästare 

Fastighetsservice

Universitetsservice

niklas.hognas@abo.fi

Tfn +358 503569866

Forskningsprofil