Niklas Högnäs

Niklas Högnäs

Niklas Högnäs

Expeditionsmästare

niklas.hognas@abo.fi

Tfn +358 503569866