Skriv här det du söker efter!

En hållbar samarbetspartner

En hållbar samarbetspartner

Hållbarhet, tillsammans

Vid Åbo Akademi fungerar samarbeten och samverkan som en drivkraft för nya idéer inom forskning och utbildning.

Vi tror att man genom samarbete, allianser och partnerskap på ett effektivt sätt kan åstadkomma förändring, både nationellt och internationellt. Därför ingår vi i ett antal universitetsnätverk och har strategiska samarbets- och partneravtal med såväl universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitutioner och företag.

Vi har sedan länge flera samarbeten inom kultur, näringsliv och den offentliga sektorn och bidrar på det sättet både till folkbildningen och samhällsutvecklingen.

Samarbeten och nätverk

Åbo Akademi är medlem i ett antal samarbetsnätverk och allianser med andra universitet där hållbarhet finns i centrum.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI har tagit fram teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet.

Åbo Akademi har hösten 2018 gått in som grundande medlem i nätverket European School of Sustainability Science and Research (ESSSR).

CHARM-EU är ett samarbete mellan europeiska universitet som baserar sig på en utmaningsdriven, tillgänglig, forskningsbaserad och mobil modell. Alliansen strävar i sitt arbete till att bygga broar för ett effektivt europeiskt samarbete inom högre utbildning.

Climate University är ett nätverk av högskolor och andra intressenter vars syfte är att främja klimat- och hållbarhetsutbildning inom högre utbildning och i samhället.

Kontaktuppgifter

Hör gärna av dig med dina tankar, frågor och förslag kring hållbarhet till e-postadressen sustainability@abo.fi.

Du kan också vara i kontakt direkt till direktören för hållbarhet och säkerhet, Stefan Willför.

Uppdaterad 30.4.2024