Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi ny medlem i högskolenätverket Climate University

Högskolenätverket Climate University valde in Åbo Akademi och Högskolan på Åland som nya medlemmar i samband med sin konferens den 2–3 november i Tammerfors.

Climate University är ett nätverk av högskolor och andra intressenter vars syfte är att främja klimat- och hållbarhetsutbildning inom högre utbildning och i samhället. Nätverket grundades 2018 som en del av projektet “Multidisciplinary digital learning in sustainability challenges – flexible study paths to the working life” (2018–2020) som finansierades av undervisnings- och kulturministeriet, Finlands innovationsfond Sitra och de 11 högskolorna som deltog i projektet.

Hittills har 27 högskolor undertecknat korsvisa studieavtal som gör det möjligt för alla studenter från dessa högskolor att läsa Climate University-kurser vid andra partnerinstitutioner.

– Medlemskapet i Climate University är ett viktigt steg i vårt arbete för hållbarhet, klimat- och miljöfrågor. Det är fint att våra studerande ges möjligheten att välja kurser som handlar om klimatfrågor från andra universitet och högskolor och att den expertis inom området som finns hos också kan gynna andra, säger Gunilla Widén, prorektor för utbildning vid Åbo Akademi.

Climate University erbjuder nu även sin första kurs på svenska: Klimat nu. Kursen har tidigare erbjudits på finska och engelska. Klimat.nu är en onlinekurs som ger studeranden en mångsidig uppfattning om klimatförändringen; vad det egentligen är frågan om, vilka de fysikaliska mekanismerna är som orsakar klimatuppvärmningen, vilka som är orsakerna till växthusgasutsläppen, hur framtiden ser ut och vilka medlen är för begränsning och anpassning av klimatförändringen. Kursen koordineras av Helsingfors universitet.

Åbo Akademi kommer ha två koordinatorer för Climate University. Koordinator Anna Törnroos-Remes, biträdande professor inom forskningsprofilen Havet och vicekoordinator Johanna Fredenberg, Centret för livslångt lärande.

–  Vi ser framemot att vara med i utvecklingen av nätverkets kurser som redan i dag spänner över en rad teman länkade till klimatproblematik, cirkulär ekonomi och hållbarhet men även biodiversitet. Framför allt ser jag möjligheter att kunna bidra med kunskap och undervisning i de havsrelaterade miljöfrågorna. Vi kan också samla ihop och tillföra den tvärvetenskapliga expertis som finns inom forskningsprofilerna och spetsenheterna vid Åbo Akademi, samt Centret för livslångt lärande. Det första steget för oss koordinatorer blir att sprida informationen om nätverket och kursmöjligheterna till våra studeranden vid akademin, säger Törnroos-Remes.

 

Klicka här för att läsa mera om Climate University

 

För mera information, kontakta:

Gunilla Widén
Prorektor för utbildning
Epost: gunilla.widen@abo.fi
Tel.: +358 504 053 255

 

Climate University